(0015)   1 comment

Regno  di  Sicilia  di  quà  dal  Faro ;   Regno  di  Sicilia  di  là  dal  Faro

 

Deze  twee  begrippen  hebben  betrekking  op  het  koninkrijk  Sicilië ,  dat  een  tijd  lang  uit  twee  delen  bestond [:]  aan  deze  (di  là)  en  gene  (di quà)  zijde  van  de  Faro ,  oftewel  de  Straat  van  Messina .   Dat  van  de  overzijde  (gene  zijde)  van  de   Faro   is  dus  hetgeen  wij  als  Sicilië  benoemen  //  terwijl  met  “aan  deze  zijde”  bedoeld  wordt  [:]   dat  gedeelte  dat  op  het  vaste-land  van  Italië  ligt  en  (later)  ook-wel  als  het  “koninkrijk  van  Napels”  werd  aangeduid .

Het  “koninkrijk  van  Sicilië”  omvatte  dus  mèèr  dan  alleen  Sicilië  (!) .

De  aanduidingen  verloren  hun  praktise  waarde  toen  Italië  één  staat  ging  vormen .

Het  gebruik  van  de  terminologie  “deze  en  gene  zijde  van  de  Faro”  is  geattesteerd  bij  de  huldiging  van  Karel  van  Anjou  (- graaf  van  Provence -)  tot  “koning van  Sicilië”  in  1266  (- ¿ 1265 ? -)  door  paus  Clemens  IV ;  waarbij  dat  koninkrijk  omschreven  werd  als  [:]

Regnum  Siciliæ  citra ,  &  ultra  Pharum .

[→ P. Giannone  (1753 :  [dl. 2] 171 + 519 ) ]

Mogelijk  was  deze  formule  al  eerder  gebruikelijk  (- nl.  in  1130  door  anti-paus  Anacletus  II -) :

[ → http://it.wikipedia.org/wiki/Faro_di_Messina ]

( wordt  vervolgd )

____________

Pietro  Giannone   • Istoria  civile  del  regno  di  Napoli ;  deel 2 .   [ Haia  ( = Den  Haag ) :   A  Spese  di  Errigo-Alberto  Gosse  e  Comp. .  1753 ] .

Advertisements

Posted January 29, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with ,

One response to “(0015)

Subscribe to comments with RSS.

  1. Pingback: (0016) | N A M E N N A T U U R L IJ K

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: