(0016)   Leave a comment

Faro

 

Daarmee  weten  we  nog  niet  hoe ,  wanneer  en  door  wie  de  naam  ( / tevens  woord  )   Faro   als  aanduiding  voor  de  zee-straat  van  Messina  geïntroduceerd  werd .

Dat  zijn  ook  niet  eenvoudig  op  te  lossen  vragen ;  of  zijn  misschien  wel [:]   helemaal  niet  op  te  lossen  [vragen] .

Eèn  facet  is  wel  duidelijk  en  op-zich  al  belangrijk  genoeg  om  op  te  merken [:]   de  naam  is  niet  vanuit  het  (klassiek-)latijn  de  wereld  ingestuurd [!]   (- want  in  die  taal  heette  “die  straat”   Fretum  Siculum -) .

¿ Wie  hebben  er  dan  voor  gezorgd ?

Of  anders  gezegd :   ¿ wat  is  de  bron-taal  waarin  dit  woord  (- tevens  naam -)  tot  wasdom  is  gekomen ?

De  tot-nu-toe  oudste  vermelding  die  ik  voor  [de]  Faro  (- waarmee  de  Straat van Messina  bedoeld  wordt  -)  ken  //  is  van  relatief  recente  datum  (- en  vermeld  in  een  middel-eeuws–latijnse  bron -) [:]

13-de ₡   Phar~

[– met  het  teken  ₡  duid  ik  “eeuw”  aan –]

[– het  teken  ~  dient  om  aan  te  geven ,  dat  de casus  (naam-val)  variabel  is ;  en  hier  weggelaten  is –] .

[ → https://naamgeografisch.wordpress.com/2015/01/29/0015/ ]

De  begin-combinatie  Ph-  verraadt  onmiskenbaar  “griekse”  oorsprong  //  want  [griekse]  Φ / φ  werd  in  het  latijn  PH / ph ;   dus [:]   “ervoor  in  de  plaats  gezet”  (- werd  in  PH / ph  gesubstitueerd -) .

Dus [:]   redenerende  vanuit  het  latijn  staat  vast ,  dat   Faro  ( <   * Phar~ )  uit  “het grieks”  afkomstig  is .

Nu  is  het  verwarrende ,  dat  ook  de  vuur-toren  aan/ bij/ op  ( kaap )  Peloro  eveneens   Faro   heette .

En  er  waren  er  meer  in  Italië  die  zo  heetten [:]

    • in  Genova  (Genua) :   capo  di  Faro ;
    • op  een  zee-rots  ( scoglio )  buiten  Livorno :   Faro ;
    • nabij  Candiano  ( omgeving  Ravenna ) :   Faro   (- welke  volgens  Plinius  de  grootste  en  schitterendste  van  het  Romeinse  Keizer-rijk  was -) .

Zij-alle  waren  vuur-torens ,  die  voor  de  scheepvaart  “een  licht”  moesten  zijn ,  opdat  ook  in  het  duister  (- of  onder  welke  omstandigheden  [hoe-]dan-ook -)  een  veilige  haven  gevonden  kon  worden .

En  om  die  reden  (- vanwege  dezelfde  functie -)  werd  ook  de  toren   op   “de  berg  Peloro”  zo  geheten [:]

« Da  questa  causa  adunque ,  fu  posto  nome  Faro  alla  torre  del  monte  Peloro . »

De  schrijver  (- Tomaso  Fazello  (1573 : 57) -)  zegt  hier  dus  uitdrukkelijk  dat  de  betreffende  vuur-toren  op  de  berg  stond ,  hetgeen  een  “natuurlijke  plek”  is  //  omdat  het  (kunstmatig–aangestoken)  licht  zodoende  een  zo  ver  mogelijk  bereik  kon  hebben  (- en  dus  van  zo  ver-af  mogelijk  gezien  kon  worden -) .

Hij  vervolgt [:]

« La  qual  cosa  è  andata  tanto  auan[-]ti ,  che  ancora  l’ istesso  mare ,  che  percuote  nella  torre ,  si  chiama  per  abuso  il Faro ,  benche  sieno  alcuni  Greci ,  che  dichino ,  che  Faros  in  lingua  loro  vuol  dir  concorso  d’ acqua .   Il  che  s’ è  vero ,  non  abusiuamente ,  ma  con  bellissima  proprietà ,  e  molto  accommodatamente  è  stato  chiamato  Faro  questo  mare ,  per  cagion  del  concorso  delle  sue  acque . »

Hier  wordt  gewezen  op  een  alternative  verklaring ;  namelijk  dat  er  enkele  Grieken  zijn  die  zeggen  dat  de  naam  ( [een]  samen-loop  of  oploop  van  water )  betekent [:]  dus  waar  water  tegen-elkaar  opbotst .   En   voegt  de  schrijver  eraan  toe –    zo  is  die  naam  er  niet  “per abuis”  aan  gegeven  ///  maar  is  zij  juist  zeer  geëigend “die  zee”   Faros   te  noemen  //  omdat  het  (zee-)water  in  deze  zee-engte  hier  op  elkaar  stuit .

Het  is  dezelfde  zee-straat  waar  de  Scilla  (- een  zee-rots -)  en  Charybdis  (- een  zeer  gevaarlijke  maal-stroom -)  heersen .

Of  deze  door  Grieken  gegeven  verklaring  de  juiste  is  //  durf  ik  nog  niet  te  beamen ///  maar  àls  zij  klopt ,  moet  toegegeven  worden ,  dat  zij  een  zeer   toepasselijke   en   natuurlijke   is .

Tegelijk  levert  het  echter  als-dan  weer  een  omgekeerde  vraag  op [:]   ¿ hoe  kan  dat  woord  dan  ( vuur-toren zijn  gaan  betekenen ?

( wordt  vervolgd )

____________

Thomaso  Fazello   LHistoria  di  Sicilia .   [ Venetia :  appresso  Domenico ,  &  Gio.  Battista  Guerra ,  fratelli .  1573 ] ;   vertaald  uit  het  latijn  in  het  toscaans (!)  door  Remigio  Fiorentino ] .

Advertisements

Posted February 5, 2015 by arvteg in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: