Archive for the ‘zankle’ Tag

(0064)   Leave a comment

 

 

Archimandritato  del  SS.  Salvatore  in  Lingua  Phari

Er  is  namelijk  een  lange  traditie  waarin  het  sikkel-vormige  schier-eiland  van  Messina   als   Lingua  Phari wordt  aangeduid   (- in  het  latijn  uit  de  vroege  Middel-eeuwen -) .

Deze  naam  vind  je  niet  vermeld  op

[  →  http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_di_San_Raineri  ]

inmiddels  omgedoopt  tot

[  →  https://it.wikipedia.org/wiki/Braccio_di_San_Raineri  ]

//  maar  wel  is  die  “sikkel”  hier  fraai  van  boven-af  te  zien :

Messina_harbour_-_aerial_view

foto  (autore) [:]  Stefano  Barillà

Hoe  opmerkelijk  aan  deze  foto ,  is ,  dat  juist  de  vuur-toren  “buiten  beeld  is  gevallen” .    Dit  is  niet  zo  vreemd  //  want  die  plek  valt  nog  steeds  “binnen  defensie” .

Hoe  strategisch  die  plek  wel  niet  is  //  kan  men  deels  afzien  aan  deze  (foto)  [:]

[  →  http://www.panoramio.com/photo/8402435  ]

Het  gebouwtje  dat  enigszins  uitsteekt  boven  de  rest  van  de  landtong  is  de  vuur-toren .

Hier  is  hij  te  zien  vanaf  het  water [:]

[  →  http://www.panoramio.com/photo/5656831  ]

Op  deze  land-tong  stond  ook  een  klooster  [:]  

Monastero  del  SS.  Salvatore  in  Lingua  Phari .

Dat  was  niet  zo-maar  een  klooster  //  maar  de  moeder (-klooster)  over  talrijke  andere  kloosters / kerken   – zo’n  60  in  getal –   verspreid  over  Sicilië   en  Calabrië ;  zij  was  de  zo-geheten   mandra ,  oftewel  Mater  Monasteriorum   ( moeder  van  kloosters ) .

En  deze  kerkelijke  organisatie   staat  bekend  als  [:]

Archimandritato  del  Santissimo  Salvatore

[  →  http://it.wikipedia.org/wiki/Archimandritato_del_Santissimo_Salvatore  ]

[  →  http://de.wikipedia.org/wiki/Archimandritat_San_Salvatore  ]

(-  en  waar  deze  gegevens  aan  ontleend  zijn -) .

Het  zeer  bizondere  aan  deze  organisatie  is ,  dat  zij  geworteld  is  in  de  byzantijns-kerkelijke  traditie .

En  dan-ook  in  een  christendom  dat  door  zijn  grieks-talige  achter-grond  dichter  bij  de  nieuw-testamentise  bronnen  staat .

Voor  de  aanleg  van  fortificaties  tijdens  de  regeer-periode  van  Karel  V  schijnt  het  klooster  afgebroken  te  zijn [:]

[  →   http://it.wikipedia.org/wiki/Forte_del_Santissimo_Salvatore  ]

Daar  staat  [:]

«  Per  ordine  di  Carlo  V  il  monastero  fu  demolito  e  ricostruito  in  altra  sede.  »

Bij  verordening  van  Karel V  werd  het  klooster  afgebroken  en  op  een  andere  plek  “herbouwd”.

Het  zou  goed  zijn  die  bronnen  daarvan  eens  voor  het  voet-licht  te  brengen  //  want  [:]   ¿ is  dat  soepel  verlopen ?

Het  opmerkelijke  is  namelijk ,  dat  de  Messinese  archiven  in  1679  naar  Spanje  zijn  vervoerd  en  tot-in  de  20-ste  eeuw  feitelijk  zijn  verdonkeremaand  geweest  (!!!) ;   en  nu  opgeborgen  zijn  in  het  archief  van  de  stichting  van  de   hertogen  van  Medinaceli  in  het  Palacio  Tavera  te  Toledo ,  aldus  [:]

[  →  http://de.wikipedia.org/wiki/Archimandritat_San_Salvatore  ]  .

Advertisements

(0060)   Leave a comment

 

in  Lingua  Phari  Messanae

De  tot-nu-toe  oudst-bekende  vermelding  van  een  vuur-toren  in  Messina  is  een  indirecte .   Als  plaats-omschrijving  van  de   St.-Salvator–kerk (/-klooster)  te  Messina  wordt  in een  oorkonde  van  koning  Rogier  (- oftewel  Ruggiero -)   geschreven [:]  

«  templum  S.  Salvatoris  in  Lingua  Phari  Messanae »

( “tempel”  van  St.-Salvator  op  de  land-tong  van  de  vuur-toren  van  Messana  ( =  Messina ) ) .

Deze  land-tong  is  tevens  de  sikkel  (zankle)  die  een  natuurlijke  haven  verschaft  aan  genoemde  stad  [ Messina ] .

Of  dit  dan  ook     vuur-toren  is  geweest  waarnaar  (het  vaar-water)  Faro  is  vernoemd  //  laat  zich  niet  meteen  vast-stellen  [:]  een  oorzakelijk  verband ,  beschreven  in  enig  historise  schriftelijke  bronnen   //  ken  ik  er  niet  van .

Tòch  is  er  iets  interessants  aan  de  hand  met  “deze  vuur-toren” //  althans [:]  niet  dèze  hier-genoemde  //  maar  een  latere  opvolger  van  de  vuur-toren  op  deze  land-tong  (-  //  hoewel  niet  per-definitie  gelegen  op  precies  exact  dezelfde  plek -) [:]   la  lanterna  del  Montorsoli .

( wordt  vervolgd )