Archive for the ‘Messina’ Tag

(0069)   Leave a comment

Turrim   Calofarum  

Dit  is  dus  de  officiële  naam  die  de  vice-roy  van  Sicilië   – Joannes  Vega –  aan  de  Messinese  vuur-toren  heeft  gegeven .

¿  Hoe  moeten  wij  dat  woord   calofarum   opvatten / uitleggen ?

Aangezien  in  het  latijn  de  letter  K (k)  uit  het  griekse  alfa-beth  (αβ)  onbekend  is  //  moet  men  een  andere  letter  kiezen  om  die  letter  (- annex  klank -)  weer  te  geven .   De  meest  gerede  is  de  C (c)  welke  qua  klank  het  meest  na-bij  komt  (-  indien  gevolgd  door  een  vocaal  a / o / u -) .  

Dan  is  het  in-feite  niet  moeilijk  meer  om  in  te  zien ,  dat  hier  een  grieks  woord  in  latijnse  vermomming  wordt  weer-gegeven .

Hier  staat  het  uitgelegd :

«  In  a  work  written  by  the  Rev.  Geo.  Fisk ,  Prebendary  of  Lincoln ,  and  Vicar  of  Walsall ,  we  read  of  Charybdis  (at  a  distance  of  about  750  feet  from  the  shore  of  Messina ,  and  called  Calopharo ,  or  the  beautiful  watch  tower ,  from  /-/  the  lighthouse  near  it) ,  that  (…)  »

En  wat  verder-op :

«  (…)  reaches  the  Calofaro ,  or  lighthouse ,  erected  near .  »

[  →  https://books.google.nl/books?id=_xEWAAAAYAAJ&pg=RA1-PA81  ]

Hier  wordt  Calofaro  dus  opgevoerd  als  een  andere  naam  voor  de  vuur-toren  en  uit-gelegd  als    ( mooie  uitkijk-toren ) .

In  het  huidige  grieks  staat  καλο   echter  voor  ( goed ) .

Zoals  wij  hebben  kunnen  constateren //  is  deze  naam  voor  de  vuur-toren  geheel  in  vergetelheid  geraakt .   Niettemin  is  het  woord  wel  blijven  bestaan  //  namelijk  als   Galofaro   en  duidt  de  maal-stroom  aan  die  buiten  de  haven  van  Messina  gelegen  is  (-  en  wordt  dan  vereenzelvigd  met  de  Charybdis -) .

Advertisements

(0064)   Leave a comment

 

 

Archimandritato  del  SS.  Salvatore  in  Lingua  Phari

Er  is  namelijk  een  lange  traditie  waarin  het  sikkel-vormige  schier-eiland  van  Messina   als   Lingua  Phari wordt  aangeduid   (- in  het  latijn  uit  de  vroege  Middel-eeuwen -) .

Deze  naam  vind  je  niet  vermeld  op

[  →  http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_di_San_Raineri  ]

inmiddels  omgedoopt  tot

[  →  https://it.wikipedia.org/wiki/Braccio_di_San_Raineri  ]

//  maar  wel  is  die  “sikkel”  hier  fraai  van  boven-af  te  zien :

Messina_harbour_-_aerial_view

foto  (autore) [:]  Stefano  Barillà

Hoe  opmerkelijk  aan  deze  foto ,  is ,  dat  juist  de  vuur-toren  “buiten  beeld  is  gevallen” .    Dit  is  niet  zo  vreemd  //  want  die  plek  valt  nog  steeds  “binnen  defensie” .

Hoe  strategisch  die  plek  wel  niet  is  //  kan  men  deels  afzien  aan  deze  (foto)  [:]

[  →  http://www.panoramio.com/photo/8402435  ]

Het  gebouwtje  dat  enigszins  uitsteekt  boven  de  rest  van  de  landtong  is  de  vuur-toren .

Hier  is  hij  te  zien  vanaf  het  water [:]

[  →  http://www.panoramio.com/photo/5656831  ]

Op  deze  land-tong  stond  ook  een  klooster  [:]  

Monastero  del  SS.  Salvatore  in  Lingua  Phari .

Dat  was  niet  zo-maar  een  klooster  //  maar  de  moeder (-klooster)  over  talrijke  andere  kloosters / kerken   – zo’n  60  in  getal –   verspreid  over  Sicilië   en  Calabrië ;  zij  was  de  zo-geheten   mandra ,  oftewel  Mater  Monasteriorum   ( moeder  van  kloosters ) .

En  deze  kerkelijke  organisatie   staat  bekend  als  [:]

Archimandritato  del  Santissimo  Salvatore

[  →  http://it.wikipedia.org/wiki/Archimandritato_del_Santissimo_Salvatore  ]

[  →  http://de.wikipedia.org/wiki/Archimandritat_San_Salvatore  ]

(-  en  waar  deze  gegevens  aan  ontleend  zijn -) .

Het  zeer  bizondere  aan  deze  organisatie  is ,  dat  zij  geworteld  is  in  de  byzantijns-kerkelijke  traditie .

En  dan-ook  in  een  christendom  dat  door  zijn  grieks-talige  achter-grond  dichter  bij  de  nieuw-testamentise  bronnen  staat .

Voor  de  aanleg  van  fortificaties  tijdens  de  regeer-periode  van  Karel  V  schijnt  het  klooster  afgebroken  te  zijn [:]

[  →   http://it.wikipedia.org/wiki/Forte_del_Santissimo_Salvatore  ]

Daar  staat  [:]

«  Per  ordine  di  Carlo  V  il  monastero  fu  demolito  e  ricostruito  in  altra  sede.  »

Bij  verordening  van  Karel V  werd  het  klooster  afgebroken  en  op  een  andere  plek  “herbouwd”.

Het  zou  goed  zijn  die  bronnen  daarvan  eens  voor  het  voet-licht  te  brengen  //  want  [:]   ¿ is  dat  soepel  verlopen ?

Het  opmerkelijke  is  namelijk ,  dat  de  Messinese  archiven  in  1679  naar  Spanje  zijn  vervoerd  en  tot-in  de  20-ste  eeuw  feitelijk  zijn  verdonkeremaand  geweest  (!!!) ;   en  nu  opgeborgen  zijn  in  het  archief  van  de  stichting  van  de   hertogen  van  Medinaceli  in  het  Palacio  Tavera  te  Toledo ,  aldus  [:]

[  →  http://de.wikipedia.org/wiki/Archimandritat_San_Salvatore  ]  .

(0061)   Leave a comment

 

La  Lanterna  del  Montorsoli

Aller-eerst  die  naam .

Hij  is  vernoemd  naar  de  architect  ervan  ( “van  die  lantaarn” )  [:]   Giovan’Angelo  Montorsoli  (1507 [?] ~ 1563 )  :

[  →  http://nl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Angelo_Montorsoli  ]

//  maar  inderdaad  – men  leest  het  goed – [:]  hij  heet  hier  geen  architect  te  zijn  // ee-doch  beeld-houwer  (!) .

«  In  1547  werd  Montorsoli  door  het  stads-bestuur  van  Messina  aangesteld  als  dombouwmeester . »

Niet  als  (een)  domme  bouw-meester .

Op  de  italiaanse  versie  

[  →  http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Angelo_Montorsoli  ]

staan  zijn  werken  te  Messina  opgesomd .  Het  zijn  vooral  fonteinen

//  maar  ook   (- althans  zo  wordt  beweerd -) [:]  La  Torre  della  Lanterna  (1555) ,  welke  oorspronkelijk  Torre  del  Garofalo  geheten  zou  zijn (!) .

Dat  laatste  gegeven  [– dat  hij  architet  zou  zijn  van  die  “toren-lantaarn” –]   is  niet  conform  hetgeen  men  kan  lezen  bij  Enrico  Mauceri  in  de  Enciclopedia  Italiana  (1934) .   G-A.  Montorsoli  werd  aangesteld  als  super-intendent  over  de  [decoratie-]werken  die  aan  de  dom  te  Messina  zouden  worden  uitgevoerd [:]

«  Fu  sovrintendente  ai  lavori  del  duomo  e  ideò  l'” Apostolato”,  la  ricca  decorazione  scultorea  lungo  le  navate  minori ,  rimessa  in  onore  nella  nuova  cattedrale,  opera  che  richiese  lungo  tempo  e  alla  quale,  poi,  attese  Martino  Montanini.  »

[  →   http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-angelo-montorsoli_(Enciclopedia-Italiana)/ ]

Misschien  wordt  dat  nog’ns  een  ernstig  gebrek  van  inter-net  [:]  dat  tussen  oorspronkelijke  bron  en  beweringen  (op  “het  computer-netwerk” / internet)   een  grotere  kloof  komt  te  ontstaan   //  aangezien  de    oorspronkelijke  bron  verder  verborgen   komt  te  liggen  en  men  niet  meer  weet  (zal  weten)  wat  ook-alweer  een  “geschrift”   – een  geschreven  bron –   is .  

Een  probleem  overigens ,  dat  ook  bij  geschreven  bronnen  al  kan  optreden ,  wanneer  de  èèn  na  de  ander  een  foutive  toeschrijving  (-  bijv.  wie  de  architect  van  een  bepaald  gebouw  is -)  overneemt  (-  en  deze  daardoor  herhaald  wordt  en  zo  “vereeuwigt” (!) .

Twijfel  over  of  Giovann’Angelo  Montorsoli  als  architect  van  de  “faro  van  Messina”  is  aan  te  merken  //  vind  je  ( / vindt  men)  ook  uitgedrukt op  [:]

[  →  https://uominielighthouse.wordpress.com/2013/01/21/la-lanterna-del-montorsoli-tra-storia-architettura-e-simbolismo/  ]

Een  reactie  hierop  (- van  Felice -)  zegt ,  dat  [:]  hetgeen  op  die  web-pagina  beweerd  wordt  //  in-feite  al  opgeworpen  is  door  Nicola  Aricò   in  diens  boek    • La  Torre  della  lanterna  di  Giovannangelo  Montorsoli .

Aangezien  ik  dat  boek(je)  niet  gelezen  heb  (dus :  non  vidi)  durf  ik  daar  geen  uitspraak  over  te  doen .  

Daarmee  weten  we  nog-niet  wie  dan  wèl  de  ontwerper  van  de  vuur-toren  te  Messina  is  geweest .   Een  mogelijkheid  is  Francesco  Maurolico (  1494 ~ 1575 ) [:]  

[  →  http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Maurolico  ]

[  →  http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Maurolico  ]

Hij  had  onder-andere  het  toezicht  op  de  fortificaties  van  Messina ,   aldus  

[  →  http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Maurolico  ]

//  Maar  men  bedenke [:]   een  even  belangrijke  vraag  is :  ¿ wanneer  werd  deze  vuur-toren  gebouwd ?

Wat  het  antwoord  daarop  ook  mag  wezen  //  het  is  in  ieder  geval  duidelijk ,  dat  die  naam  La  Lanterna  del  Montorsoli  mis-plaatst  is   (- en  “zendt”  daardoor   foutive  informatie  “over”  [aan  de  onvermoede  lezer]    ,   en  hem  (die  die  naam  leest)  deze  verkeerde  info  “inprent”  [  hem  dus  “iets  wijs-maakt” ] -)  //  want  [:]   Montorsoli  kan  zeker  niet  als  archi-tect  van  die  vuur-toren  aangemerkt  worden .

Anders  gezegd :    de  vuur-toren  staat  dus  onder  valse  naam  bekend .

(-  ¿  zijn  we  soms  op  Sicilië  beland ? -)

( wordt  vervolgd )

(0060)   Leave a comment

 

in  Lingua  Phari  Messanae

De  tot-nu-toe  oudst-bekende  vermelding  van  een  vuur-toren  in  Messina  is  een  indirecte .   Als  plaats-omschrijving  van  de   St.-Salvator–kerk (/-klooster)  te  Messina  wordt  in een  oorkonde  van  koning  Rogier  (- oftewel  Ruggiero -)   geschreven [:]  

«  templum  S.  Salvatoris  in  Lingua  Phari  Messanae »

( “tempel”  van  St.-Salvator  op  de  land-tong  van  de  vuur-toren  van  Messana  ( =  Messina ) ) .

Deze  land-tong  is  tevens  de  sikkel  (zankle)  die  een  natuurlijke  haven  verschaft  aan  genoemde  stad  [ Messina ] .

Of  dit  dan  ook     vuur-toren  is  geweest  waarnaar  (het  vaar-water)  Faro  is  vernoemd  //  laat  zich  niet  meteen  vast-stellen  [:]  een  oorzakelijk  verband ,  beschreven  in  enig  historise  schriftelijke  bronnen   //  ken  ik  er  niet  van .

Tòch  is  er  iets  interessants  aan  de  hand  met  “deze  vuur-toren” //  althans [:]  niet  dèze  hier-genoemde  //  maar  een  latere  opvolger  van  de  vuur-toren  op  deze  land-tong  (-  //  hoewel  niet  per-definitie  gelegen  op  precies  exact  dezelfde  plek -) [:]   la  lanterna  del  Montorsoli .

( wordt  vervolgd )