Archive for the ‘F Arasa i Gil’ Tag

(0055)   Leave a comment

 

Myrionymos ;   Isis  Myrionyma

 

Deze  bizondere  naam  die  op  Isis  betrekking  had  //  was  om  uit  te  drukken  dat  Isis  ontelbare  namen  had  (!) ;  of  exacter  geforumuleerd [:]  10.000  namen .   Beide  getallen  zijn  natuurlijk  overtrokken  //  maar-wel  wordt  ermee   een  bizondere   karakter-trek  van  Isis  benadrukt .    Zij  (- en  haar  [mysterie-]cultus -)  konden  “duizenden”  ( verschillende )   vormen  aan-nemen .   Zij  kon  dus  relatief  makkelijk  “gemetamorfoosd”   worden .   Juist  deze  capaciteit  tot  trans-formatie  maakte  haar  bij  uitstek   geschikt  “Nehalennia”  te  beïnvloeden  en  tot  op  zekere  hoogte  te  “over-rulen” //   Doch  Nehalennia’s  cultus  had  blijkbaar  van  haar-zelf  zò  iets  eigens  en  vitaals ,  dat   zij  [ →  Nehalennia ]  haar  naam  in  zijn  geheel  heeft  kunnen  behouden  //  ter-wijl  “Isis  Pelagia”  de   vorm  van  Nehalennia  heeft  moeten  overnemen .  

Om  een  indruk  te  krijgen  en  overtuigd  te  worden  van  de  enorme  variëteit  aan  namen ,  waarmee  Isis  zich  kon  tooien  (-  een  ware  super-godin  waardig -)  //  leze  men  [:]

Oxyrhynchus  ( papyrus )  [dl.] XI.  1380 .  

bijv.  op   [  →  https://isiopolis.com/2012/02/18/isis-myrionymos-the-many-names-of-the-goddess/  ]

Een  ware  stort-vloed  aan  namen  komen  voorbij .

Nehalennia  staat  er  natuurlijk  niet  bij  //  want  zò  ver  was  haar  cultus  [ toen ]  nog  niet  verspreid  geraakt .

Des-al-niettemin  [:]  merk  op ,  dat  zij  in   Heracleum   ( Herácleion  in  de  Nijl–delta ;  32 km.  noord-oostelijk  van  Alexandrië )  als   “Vrouwe  ter  Zee”  ( “Lady  of  the  Sea” )   werd  ver-eerd ;  de  archeologise  vind-plaats  ( site )  [ ervan ]  is  pas  in  2000 (!)  ontdekt  ;   onder-water  in  de  baai  van  Aboe-Kīr  op  6,5 km. ,  uit  de  kust  door  ( de  frans-man )  Franck  Goddio .

Over  Isis  Pelagia  in  spaanse  wateren ;  en  met-name  over  het  wij-altaar  aan  haar  gewijd  ( blijkens  inscriptie )   in   Saguntum   (–  natuurlijk  ook  een  haven-plaats –)  ,  zie  het  artikel  van  [:]

ARASA  I  GIL, F. (1991): “Inscripción  de  Isis  Pelagia”.   En :  Saguntum  y  el  mar .   Catálogo   de  la Exposición ,  C.  Aranegui  dir. ,  Valencia ,  pp.  34-36.

[  →   http://roderic.uv.es/handle/10550/49963  ]

of  als  directe  link  naar  het  pdf-je [:]

[  →   http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/49963/Isis-Saguntum.pdf?sequence=1&isAllowed=y  ]

Advertisements