(0052)   Leave a comment

 

Veere

 

¿  Welke  samen-hang  is  er  tussen  Veere  (  haar  betekenis )  en   Nehalennia ?   Daar  kom  ik  nog  over  te  praten ,  deo  volente  ( DV ) .

Bij  het  onderzoek  naar  welke  betekenis  een  plaats(-naam)  ooit  had   //   is  een  vereiste  de  oudste  optekening(en)  van  de  naam   ( voor  die  plaats )   terug  te  winnen  uit  de  bronnen .

Die  “oudste  bron” is  meestal  niet  meer  vindbaar  //  om  de  simpele  reden ,  dat  de  bewoners  die  als  eerste(n)  een  plaats  van  een  naam  voorzien ,  die  naam  en  dat  feit  niet  optekenden .   Dit  ontstaans-proces  is  in  nevelen  gehuld .   Vandaar  dat  er  vaak  oeverloos  over  “de  historie  van  een  naam”   gefilosofeerd  en  gespeculeerd  ( zeg  maar [:]  gebakkeleid )   kan  worden .

Te-recht  staat  er  op  

[  →   https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Veere  ]

« De  Geschiedenis  van  Veere  begon  in  de  12e  of  13e  eeuw  als  gehucht  Kampvere » . (–  lees  in-plaats  Kampvere [:]  Campvere –)  .

//  Maar  zonder  bron (!) .  En  dat  komt  omdat  we  geen  oudste  bron  meer  bezitten ,  waarin  Veere  genoemd  wordt  als  “Kamp-vere” .   We  moeten  het  af-leiden  uit  andere  gegevens  ( die  zulks  aannemelijk  maken ) .

En  de  belangrijkste  reden  is [:]  dat  Veere  in  buiten-landse  talen  ( engels ,  frans ,  duits )  bekend  staat  onder  de  naam  “Kamp-veere”  ( Campvere ) .

Zij  zouden  dat  allemaal   onafhankelijk  van  elkaar  ( ! ? )   bedacht  kunnen  hebben  //  maar  zeer  waarschijnlijk  is  dat  niet .    Deze  talen  hebben  de  traditie  ( van  “Kamp-veere” )  langer  weten  vast  te  houden  //  omdat  de  naam  hen  minder  zei  (–  [:]  de  betekenis  van  de  naam  had  voor  hen  [ relatief ]  minder  “zeggings-kracht” ;   nl.  dat  er  minder  noodzaak  voor  hen  was  (-  zolang  de  buiten-landers  alleen  met  elkaar  bleven  communiceren -)  de  naam  aan  te  passen  aan  veranderde  omstandigheden [:]  dat  de  plaats  Kampen  ( op  Noord-Beveland )  of   – specifiker –  de  streek  Kamp    ( op  het-zelfde  eiland )  niet  meer  bestond(en) –)  .    Deze  realiteit  had  “geen  betekenis”  voor  ze  //  aangezien  zij  niet  zo  vaak  ( of  helemaal  niet )  met  het  veer  naar  de  over-kant  gingen  (-  //  maar  bleven  wel  naar  Veere  komen ,  als  zijnde  plaats  van  handel -) .

Dus  zonder  dat  wij  een  oudste  bron  kunnen  “over-leggen”  //  hebben  wij  er  van  uit  te  gaan ,  dat  de  vroegere  naam  voor  Veere [:]  “ Kamp-veere” was ;   de  plaats  van-waar  men  kon  over-varen  naar  Kamp(en)  op  Noord-Beveland  (–  de  naam  Kamper-land   houdt  de  herinnering  aan  die  voormalige  plaats / streek  nog  vast  in  zijn  naam –) .

De  ouder-wetse  naam  “Kamp-vere”  was  niet  onbekend  voor  de  plaatselijke  bevolking  //  maar  haar  gebruik  werd  gemarginalizeerd [:]  bij-voorbeeld  in  de  naam  voor  de  markante  verdedigings-toren  op  de  rede  van  Veere  [:]   Campveerse  Toren .

campveerse-toren-01

Wanneer  dus  in  de  loop  van  de  geschiedenis  een  deel  van  een  naam  “totaal  verdwijnt  en  dit  niet  staat  opgetekend  //  is  het   verre  van   èènvoudig  dit  feit  boven  water  te  halen .

* Camp-vere  >  Veere .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: