(0043)   1 comment

Nehalennia   (01)

Eigenlijk  zijn   alle    tot-nu-toe   gegeven  verklaringen  voor  de  naam  Nehalennia  problematisch ;   de  èèn  meer  dan  de  ander .

Het  is  vooral  de   beeld-taal   (- wysiwyg :  what  you  see  is  what  you  get -)  die  “beeld-bepalend”  zijn  voor  de  meeste  verklaringen .   Zij  leiden  als-het-ware  naar  de  juiste  betekenis(-vorming)  van  Nehalennia ;   namelijk [:]  welke  betekenis  heeft  zij  voor  degenen  die  haar  aanbaden  (?) ;    wat  wil  zij  uitdragen  (?) ;   wat  betekent  zij ?

Dat  is  een  voordeel  bij  deze  naam [:]   dat  zij  zich-zelf  illustreert .  

Althans  voor  wie  haar  begrijpt .

En  daar  zit  dan-ook  de  moeilijkheid .   “Begrijpen  wij  haar” (?)

De   beeld-taal   is  slechts  begrijpelijk  “voor  wie  haar  begrijpt” .

En  daarom  behouden  “de  magiërs  van  vroeger”  (  de  vroegere  taal-wetenschappers )  in  meer  of  mindere  mate  hun  waarde ;   namelijk ,   voor-zover  zij  de  “moderne  ziener / uitlegger”  ( taal-wetenschapper )  op  weg  helpen  een/de  juiste  verklaring  voor  de  naam   Nehalennia   te  vinden .

En  tòch  blijkt  het  niet  mogelijk  deze  “eeuwen-lange  discussie”  tot  een  ( goed )  [ ten-]einde  te  brengen  ;  namelijk [:]   door  de  naam  begrijpelijk  te  maken  voor  een-ieder  die  nu  leeft  (-  alsof  hij/zij  zelf  een  romein  (!)  zou  zijn  -) .

En  dat  is  meteen  èèn  van  de  redenen ,  waarom  telkens  “deze  discussie”  uit  de  hand  loopt [:]  

¿  in  welke  taal  staat  deze  inscriptie  opgesteld ?

De  context  waarin  de  naam  Nehalennia  voorkomt  is  het  latijn  uit  de  eeuw  waarin  deze   votief-stenen   gemaakt  en  opgericht  zijn .   Je  moet  dus  dìè  taal  kennen  om  de  inscriptie  te  kunnen begrijpen .   Als  jij een  kelt  bent  en  niet  het  latijn  machtig  bent  //  dan  heeft  die  inscriptie  totaal geen  waarde  voor  je  (- tenzij  een  ander  jou   er-over   informeert  wat  er  staat -) .

Met  andere  woorden [:]  de  “fundamentele  vraag”  « of  de  naam  Nehalennia  van  oorsprong  Germaans  is  (  … )  of  van  oorsprong  Keltisch  is  en  voortkwam  uit  het  Gallische  dialect  dat  de inwoners  van  de  zuidelijke  Nederlanden  in  de  Oudheid  spraken ,  »   is  niet  een  fundamentele  //  maar  een  foutive  ( “zinloze” )   ///  want de   inscriptie  staat  in  het  latijn  (!)  opgetekend .

Daarmee  is   niet  alles  gezegd .

De  naam  is  natuurlijk  wel-degelijk  in  een  andere  ( niet-romeinse )  taal  geworteld  //  maar  de  “culturele uiting” ( “inslag” )  ( schrift )  is  een  romeins-talige   [:]  de  taal-uiting  die  wij  hier  zien  //  is  de  wijze  hoe een  romeinse  “sculptor”  de  naam  “hoorde   en  haar  op-schreef” .   En  derhalve  – wat  ik  noem – trans-form .  

De  naam  Nehalennia  is  noch  germaans  noch  keltisch  //  maar   – zoals  ik  dat  bestempel –   Transform-Kelt-Romaans .    Inderdaad  “-Kelt-”  //  want  met  die  “groep  talen”  heeft  de  naam  de  meeste verwantschap .   En  binnen  die  groep  talen  is  dan-ook  ( grosso-modo )  de  “oplossing”  te  vinden  voor  de  juiste  uitleg  van  de  naam  (–  //  maar  dat  wil  niet  zeggen ,  dat  de  “germaanse”  talen  hier  geheel  buiten staan  [ //  want  een  verwante  taal-groep ]  -) .

Even-wel ,  de  verklaring  die  De  Stempel  geeft  //  overtuigt  even-min .

(–  Dat  is  misschien  iets  voor  een  volgende  keer –) .

Overigens  moet  bedacht  blijven ,  dat  het  zeker  niet  “iedereen”   ( « de  inheemse  bewoners  van  dit  gebied » )  was  ( waren ) ,  die  Nehalennia  vereerden [:]  het  waren  vooral  handelaren ;   en  zij  konden  van  verre  oorden  afkomstig  zijn .

Boven-dien  was  zij  van  hoge  status [:]  een  echte  godin .  En  zo  staat  het  ook  expliciet  op  de  inscripties [:]   DEAE  NEHALENNIAE .   Dit  is  geen  meervouds-vorm  //  maar  een  ABLsing. ( ablativus  enkelvoud )  (–  want  V.S.L.M.  ( Votum  Solvit   )  –)   //  oftewel [:]  [de  dedicant  heeft ]  gelofte  gedaan  ( ingelost )  aan  ( .. genoemde.. )  godin  (- er  wordt  ook  maar  èèn  godin  afgebeeld ;  op  een  uitzondering  na -)  ;   Libens  Merito )  gaarne  ( wel-willend )   en  met-reden [:]  want  hij  heeft  (-  mogen  we  aannemen -)   de  over-tocht  veilig  volbracht  ( “na  behouden  vaart” ) .

We  mogen  dan-ook  verwachten  dat  zij  “aan  de  overkant”  ( Engeland )  vereerd  werd  (-   ¿  of  werd  de  gelofte  pas  ingelost  na  een  retour-vaart (?) -) .

Advertisements

One response to “(0043)

Subscribe to comments with RSS.

  1. Dit is een interessant betoog, m aar nu blijf ik met de interpretatie zitten. Het artikel in de PZC opent met Nehalennia is Keltisch. De taalkundige Kerkhof meent afdoende bewijs te hebben gevonden. Ook het artikel in Neerlandistiek gaat, aan de hand van dr Patrizia Stempel die kant helemaal op. En nu is dat onzeker. Als het onzeker is, en linguïsten en taalkundigen zijn in dubio, dan lijkt mij dat niet uit het artikel duidelijk te worden. Welke waarde heeft dan het artikel in deze vorm. Het artikel eindigt toch ook met de zin dat we met een Keltische godin te maken hebben die destijds aan de Keltisch sprekende bevolking van de Nederlands-Belgische kust vereerd werd. De reactie van u (Peter Kerkhof) vindt ik zeer boeiend, maar toch wat strijdig met het artyikel. Kunt u dat nog eens verklaren?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: