(0040)   Leave a comment

 

De  status  van  het  frizoons  te-midden  van  de  overige  “germaanse”  talen  [:]

Asse-poester  (:)  Jiske-pûster .

 

Het  ant-woord  op   de  vraag  [:]   Waarom  heet  Assepoester  geen  Assepoetster (?)   in  “de  vraag  van  de  maand”  

[ → https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuwsbrief/vraag-van-de-maand/144868-vraag-van-oktober-2015-waarom-heet-assepoester-geen-assepoetster ]

//   leidde  mij  naar  een  interessant  fries  woord ,  dat  ik  niet  kende [:]   jiske   ( as ) .    Zò  interessant  zelfs ,  dat  dit  woord  alleen-al  de  indeling  in  de  “germaanse  talen”   – overdrachtelijk  gezegd –   “in  de  as  legt” .

Nu  is  het  zeer  omslachtig  om  eerst  uit  te  leggen  hoe  die  indeling  van  de  “germaanse  talen”  er-uit  ziet  om  dan  vervolgens  op  de  “eigen-zinnige  positie”  van  “het  fries”  te  wijzen ,  die  deze  indeling  onder-mijnt .

Die  taal-indeling  kan  met  èèn  fries  woord ,  namelijk  jiske ,  overhoop  gehaald  worden  in ’t  geval  dat  de  j-  uit  een  oudere   taal-fase   stamt  dan  “de  ermee  corresponderende  klank”  (-  àls  die  er  is  (!) -)   in  welk-andere  over-geleverde  “germaanse  taal” .   Als-dan  zou  die   j-  ouder  zijn  dan   bekend  uit  enig-andere  “germaanse  taal” .   Ergo  [:]   de  indeling  van  de  germaanse  talen  klopt  niet .   De  vraag  wordt  dan [:]  

¿  kan  aangetoond  worden  dan  die  j-  van  jiske   “[relatief]  ouder  is”  dan   de  corresponderende  klank   uit  welk-andere  “germaanse  taal” ?

Met  een  vluchtige  blik  in  de  etymologie-bank

[  →  http://etymologiebank.nl/trefwoord/as3  ]

is  meteen  te  zien ,  dat  geen-enkele  germaanse  taal  een  klank  behouden  heeft  die  als  tegen-hanger  ( “corresponder” )  aangemerkt  kan  worden .  [–  Toch  is  die  er  wel  //  maar  onzicht-baar  (- //  want  ongeschreven -)   en  nauwelijks  “hoorbaar” ,  welke  “klank”  als  een  restant  ( een  soort  “as” )  beschouwd  kan  worden  van  een  vol-waardige  klank [ + (klank) -letter ]   (!)  –] .  

De  enige  indo-europese  taal  met  een  an-laut  en  daarin  (direct)  te  vergelijken  is  met  het  “[nieuw-]fries”  is  het  hittitisch  (!)  [:]   hassa-     ( as ,  haard ) .   Neemt  men  in  ogen-schouw  waar  deze  taal  ooit  gesproken  werd  ( Midden-Turkije )  //  “klinkt”  dat  redelijk  bizar   (-  Hé  wat  grappig  [:]  Kül-tepe  betekent   ( as-heuvel ) -) .   Maar  vanuit  taal-historisch  en  “taal-vergelijkend”  perspectief  is  het  “voorstelbaar”  of  zelfs  “aannemelijk” .   Echter ,  het  “[nieuw-]fries”  wordt  niet  als  maat-gevend  voor  de  germaanse  talen  (-  en  op  die  talen  gebaseerde  “gemeenschappelijk  oudste  fase” ,  het   proto-germaans  -)  genomen .   Zie  bij-voorbeeld  het  etymon ,  dat  bij  Philippa  ( e.a. ) wordt  gereconstrueerd  [:]  pgm. [ = proto-germaans ]  askō- .

En  daar  zit  de  crux  van  de  vraag-stelling [:]  ¿  hoe  bewijs  je ,  dat  een  relatief  (zeer)  laat  overgeleverde  taal  [-  in-casu  het  fries -]   een  klank  bewaard  heeft  (-  eeuwen-door  (!) -)  die  een  “corresponder”   (-  een  even-waardige ,  vergelijkbare  klank -)  heeft  en  daarin  “overèèn-komt”  met  een  historisch-overgeleverde   zèèr  oude  taal   [ in-casu  het  hittitisch ] ?

( wordt  vervolgd )

Advertisements

Posted September 12, 2016 by arvteg in Uncategorized

Tagged with , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: