(0026)   Leave a comment

¿  Een  vuur-toren  in  Oost-Souburg  ?

Speciaal  voor  iemand  die  voor  de  2-de  keer  moet  vechten  tegen  een  ziekte  //  een  ingevoegde  blog  en  die  ook  past  binnen  het  geheel  (tot-nu-toe) .   Voor  hem  als  zoon  van  een  vuur-toren–wachter  is  het  – denk  ik –  interessanter  om  iets  te  lezen  wat  minder  naam-kundig  [is]   //   maar  natuurlijk  wel  met  vuur-torens  te  maken  heeft .

En   – toeval  of  niet –   gister-avond  las  ik  een  stukje  uit  een  oud  testament ,  waarbij  voor  mij  de  vraag  aan  de  einder  verscheen [:]   ¿  bedoelen  ze  hier  nu  een  vuur-toren  of  niet ?

Ter  intro [:]

Dat  kerk-torens  ook  als  vuur-toren  konden  functioneren  //  is  wel  bekend .

Eèn  is  zelfs  als  zo-danig  nog  actief :  de  vuur-toren  van  West-kapelle :

[ → http://nl.wikipedia.org/wiki/Westkapelle_Hoog ] .

Voor  een  ander  geldt  dat  niet  //  maar  is  zeker  even  zo  statig :

[ → http://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Goedereede ] .

Opvallend  is  dat  beide  (- volgens  de  gegevens  op  wikipedia -)  omstreeks  dezelfde  periode  gebouwd  zijn .   Of  die  van  West-kapelle   – naast  zijn  “functie”  als  kerk-toren –   ook  dienst  heeft  gedaan  als  vuur-toren  //  wordt  niet  vermeld .   Van  de  toren  van  Goedereede  wordt  “gezegd” ,  dat  zij  pas  sinds  1552  als  licht-baken  ging  functioneren .

Kijken  we  vervolgens ,  wat  er  in  dat  testament  van  Adriaan  van  Borsselen   – opgemaakt  in  1466 – ,   te  lezen  is :

[ → https://books.google.nl/books?id=fjRJAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:PmfKjc63yYwC&hl=nl&sa=X&ei=RH8QVdTEH4nWPc2CgZgM&ved=0CCkQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false ]

bz. 291  (< bz.  286 ~ 299 >)

« Item  geve  ick  onser  Vrouwen  in  Oesterzouburch  twintich  nobelen  eens  voor  al  omme  te  houden  bernende  een  lampe  ten  euwigen  dage  voor  onser  Vrouwen  beelt  opten  thoren . »

Dit  is  een  rare  zin  voor  ons  “gevoel” .   ¿ Begrijpen  wij  wel  wat  hier  staat  ?

Adriaan  geeft  een  som  gelds  (- 20  nobelen -)  aan  “onser  Vrouwen”  om  een  lamp  te  laten  branden  voor  althoos  (- tot  in  eeuwigheid ! -) .   En  dat  zal  gedaan  worden  voor  “onser  Vrouwen  beelt”   – een  beeld  voor  Maria ,  dus –   opten  thoren  (!) .

Niet  dat  dat  Maria-beeld  boven  op  die  toren  staat .   Nee ,  volgens  mij  dient  men  dit  zo  te  verstaan ,  dat  een  licht  moet  worden  ontstoken  op  de  toren  om  “Maria”  (- of  Nehallenia -)  of  welke  “OLV”  (onze  lieve  vrouwe)  dan-ook   [– wier  beeld  “ergens  beneden”  in  de  kerk  zal  hebben  gestaan –]   //   goed-gunstig  te  stemmen  (- opdat  zee-lieden  veilig  hun  thuis-haven  konden  bereiken -)  en  “op  Maria  kunnen  varen” .

« Item  geve  ick  onser  Vrouwen  tot   Aerdenburch   oock  twintich  nobelen  eens  voor  al  om  daer  te  barnen  een  euwige  lampe .   Item  geve  ick  onser  Vrouwen  te  Halle  oock  xx.  nobelen  eens  voor  al  omme  daer  te  barnen  een  euwige  lampe . »

Dus  ook  voor  Aardenburg  en  Halle  (- ¿ waar  ligt  dat ? -)  werd  een  even-groot  bedrag  ter  beschikking  gesteld  om  een  vuur  voor  OLV  brandende  te  houden .   Niet  voor  binnen  in  de  kerk  //  maar   – naar  ik  aan-neem –   ook  op  de  toren ,  bestemd  voor  zee-lui  “op  de  wilde  baren”.

Daarmee  staat  vast   (- nà  de  ten-uitvoer-legging  van  het  testament -) ,  dat  de  kerk-torens  van  Oost-Souburg ,  Aardenburg  en  Halle  (?)  als  (werkelijke)  vuur-torens  dienden .

Even  een  vraag  voor  archeologen   (– of  er  ook  een  lampje  bij  hun  gaat  branden –)  [:]  als  (Oost-) Souburg  =   ( zuid-burg )  en  Middel-burg  =  ( middel-burg )  //  ¿  waar  lag  dan  de  ( noord-burg )  ?

vergelijk  (- treffens  ringwal-burgen -) [:]

[ http://nl.wikipedia.org/wiki/Ringwalburg ] .

Overigens [:]  ook  aan  de  stads-plattegrond  van  Zierikzee  is  af  te  zien ,  dat  daar  een  ringwal-burg  gelegen  heeft [:]

[ → http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zierikzee_1649_Blaeu_superHR.JPG ]

Zie  de  halve  ring  ten  zuid-oosten  van  de  St.-Lievens–monster-kerk

Voor  wie  meer  wil  weten  over  Adriaan’s  vrouw [:]   (zie)

[ → http://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_van_Bourgondi%C3%AB_%28-1508%29 ]

Varen we weer verder .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: