(0025)   Leave a comment

Ottensund ;  ¿  vernoemd  naar O tto  ?

Met  het  voorgaande  in  gedachte ,  wordt  het  wel  heel  onwaarschijnlijk ,  dat  de  Ottensund  naar  (keizer)  Otto  vernoemd  zal  zijn  (geweest) .   Immers :  hij  heeft  zijn  gezag  niet  tot  zover  kunnen  uitstrekken  (- want  heeft  zich  terug-getrokken  naar  de  Eider  [-rivier] -) .

¿  Heette  het  scheidings-water  eigenlijk  wel   Ottensund  ?

In  ieder  geval  zullen  “de  Denen”  zeker  niet  er  zomaar  toe  zijn  overgegaan  een  naam  te  kiezen  die  een  overwinnaar  hen  “opgelegd”  zou  hebben  (- gesteld  dat  Otto  [uiteindelijk]  als  overwinnaar  uit  de  strijd  te-voorschijn  is  gekomen -) .

Anders  geformuleerd :   ¿  wat  is  de  (oudere)  naam  die  de  Denen  aan  (het  vaar-water)  de   Limfjord   hebben  gegeven  ?

Dat  vergt  nu  te-veel  onderzoek  //  want  ik  wil  weer  terug-keren  naar  het  thema   Pharos  (:)  Faro .

Even-wel  doe  ik  hier  wel  een  poging  (-tot-antwoord) .

Uitgaande  van  “het  feit”  dat  met  de  Otten-sund  de  (huidige)  Lim-fjord   wordt  bedoeld   (- maar  dan  mèt  verbinding  naar  zee  naar   beide   kanten ;   dus  een  èchte   sund  [ =  sont  =  zee-straat ]  is -)   //   wijst  de  naam   Lim-fjord   erop ,  dat  die  naam  Otten-sund   (om  èèn-of-andere  reden)  òf  vergeten  òf  weg-gedrukt  is  (- of  zelfs  eigenlijk  helemaal  niet  bestaan  heeft (!) -) .

Die  laatst-genoemde  mogelijkheid  is  zeer  reëel  //  gezien  de  naam   Oddesund   – de  (relatief)  nauwe  doorgang  (van  de  Limfjord)  [ circa  500  meter  breed  en  23  m.  diep ]  tussen   Nissum  Bredning  en  Venø  Bugt  (, die  ook  deel-uit-maken  van  de  Limfjord) ;   een  brug  over  dit  water  verbindt  Thyholm  met  Struer – .

Essentieel  bij  deze  naam  is ,  dat  hij  hier  niet  thuis  hoort (!)  //  want  een   sund   heeft  speciaal  betrekking  op  nauwe  (door-gaande)  vaar-wegen  [ dus  [:]   echte  zee-straten  zijn ] .   Maar  daar  is  in  het  geval  van  de  Lim-fjord   geen  sprake  van :   aan  èèn  zijde  hebben  “de  rijen”   – dat  wil  hier  zeggen :   een  duinen-rij   – zich  gesloten [:]   de  sund  is  een  fjord  geworden (!) .   ¿  Hoe-dan  kan  de  Oddesund  als  naam  voor  een  deel  van  de  Limfjord  daar  terecht  zijn  gekomen ?

Een  zeer  logisch  antwoord  is :   de  naam-geving  is  aangepast  aan  gewijzigde  omstandigheden  (- en  als-het-ware  weg-gedrukt  is  door  die  van  Lim-fjord -) :   hoewel  het  geen  èchte   sund   meer  kon  aanduiden  (- door  die  veranderingen -)  heeft  het  iets  van  zijn  eigenlijke  betekenis  kunnen  behouden  //  doordat  zij  [=  die  naam]  aan  een  nieuw  referentie-object  gehecht  kon  worden ,   fungerend  als  naam  voor  de  meest  nauwe  doorgang  in  de  Lim-fjord .

Ik  sluit  niet  uit   (– er  van  uitgaande  dat  de  naam  Oddesund  de   oudere  naam  voor  de  Lim-fjord  is  geweest –)   //  dat  zij  in  haar  naam  een  verwijzing  naar  Wodan  insluit  (vgl.  bij-voorbeeld  ook  een  naam  als   Odense -) .

Advertisements

Posted March 26, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: