(0024)   Leave a comment

Ottensund Kattegat ?  ( vervolg )

Het  “waarderen  van  een  bron” .

Nu  dacht  ik ,  dat  met  de   Otten-sund   bedoeld  werd [:]  het  Katte-gat  (- want  immers  dat  water  scheidt  Noorwegen  /  Zweden  van  Denemarken  zoals  wij  het  tegenwoordig  kennen -) .

Hoe  gevaarlijk  is  dat  (!)  //  om  “ongemerkt”  ( “gedachteloos” )  historise  bronnen  treffens  de  daarin  genoemde  geografise  situatie  in  de  huidige  tijd  te  verplaatsen (!)  //  want  uit  andere  bronnen  kan  men  afleiden ,  dat  hier  toch  ècht  over  een  ander  grens-water  gesproken  wordt .

De  bron  die  P.f.  Giambullari  [ →  (0023) ]  aanhaalt  //  is   Adam Bremensis  (Adam  “van  Bremen”)  ( vòòr 1050  ~  12  oktober  [1081/85] ) .   En  deze  schrijft :

« Ad  eam  rem  ulciscendam  Rex  cum  exercitu  invasit  Daniam ,  transgressus  terminos  Danorum  apud  Sliaswick  olim  positos ,  ferro  et  igne  totam  vastavit  regionem ,  usque  ad  mare  novissimum ,  quod  a  Danis  Nortmannos  dirimit ,  et  usque  in  presentem  diem  a  Victoria  Regis  Ottensund  dicitur . »

Ook  hier  wordt  de  Ottensund  gepresenteerd  als  het  vaar-water  welke  “Denen”  van  (de)  “Noor(t)mannen”  scheidt  .

Echter ,  Von  Krohne  ( 1777 :  95 ~ 96 )  merkte  een  tegen-spraak  op  met  een  feit  dat  “iedereen  weet” :

« Es  facllt  aber  dieser  offenbare  Widerspruch  sogleich  in  die  Augen ,  da  jedermann  weiß ,  wie  weit  das  acusserste  Meer ,  welches  Dacnnemark  und  Norwegen  scheidet ,  von  dem  Ottensund ;  der  nach  des  Jon.  Koldingensi  Descript.  Dan.  p.  97 .  und  des  Isaac  Pontani  Chorograph.  Dan.  Descript.  p.  664 .  das  Stift  Wyborg  befeuchtet ,  entfernt  ist .   So  hat  auch  Otto  nicht  ucber  den  Lymfiordsund  setzen  kocnnen ,  ohne  Schiffe  in  Bereitschaft  zu  haben .   Es  ist  dahero  weit  glaublicher  und  vernucnftiger ,  was  /96:/  Saxo  Grammaticus  Lib.  10 .  schreibet ,  nacmlich :   Cæsar  Jutiam  utpote  regio  ductu  vacuam  nullo  resistente  permensus ,  cum  Limici  sinus ,  objectu  tum  temporis  Wendalum  aquis  claudentis ,  ulterius  excurrere  vetarentur ,   —  —  iter  ad  Eidoram  reflexit .   Der  Kayser  hat  zwar  Juctland ,  welches  von  aller  Kocniglicher  Besatzung  entblocsset  gewesen ,  durchstreifet ,  allein  weil  er  wegen  des  Limfiord ,  welcher  schon  damals  Wenschucssel  in  Aarhuß  eingeschlossen ,  nicht  weiter  kommen  kocnnen ,  so  hat  er  sich  wieder  nach  der  Eyder  zurucck  gezogen . »

(vrij  vertaald : )   Heel  duidelijk  springt  in  het  oog ,  dat  de  uiterste  (zee-)grens  tussen  Denemarken  en  Noorwegen  ver  van  de  Ottensund  af  ligt ;  welke  nl.  volgens  Jon.  Koldingensis  en  Isaac  Pontanus  het  sticht  Wyborg  (Viborg)  omspoelt .   Otto  heeft  ook  de  Limfjord-sund  niet  kunnen  oversteken  zonder  daarvoor  schepen  paraat  te  hebben  gehad .   Daarom  is  Saxo  Grammaticus  in-deze  [kwestie]  veel  betrouwbaarder ,  wanneer  hij  schrijft ,  dat  keizer  (Otto)  Jutland  is  doorgetrokken  (-  te-vuur  en  te-zwaard ;  want  open  en  bloot  lag  vanwege  afwezigheid  van  een  deense  defensie -) ;   echter ,  aangezien  hij  [  =  Otto ]  bij  de  Limfjord-sund  niet  verder  kon  //  is  hij  terug-gekeerd  naar  de  Eider .

Wij  leren  hier-uit  verschillende  dingen :

[1°]  dat  de  Ottensund  de  naam  voor  het  vaar-water  Limfjord-sund  was  (- hetgeen  iedereen  “weet” (!)  -) .

[2°]  dat  de  Lim-fjord  (waarschijnlijk)  toen  nog  een  doorgaande  water-weg  was   (- en  waardoor  (de  streek)  Vendsyssel  van  het  vaste-land  van  Jutland  was  gescheiden  -) .

[3°]  dat  de  naam  Lim-fjord  in  die  tijd  (waarschijnlijk)  nog  niet  in  zwang  was  en  dat  de  naam  “Ottensund”  (waarschijnlijk)  de  meer  oorspronkelijke  is .

[4°]  dat  er  een  tijd  is  geweest ,  dat  de   grens  tussen  “Denemarken”  en  “Noorwegen”  (waarschijnlijk)  bij  deze  Ottensund  lag  (- omdat  Otto  niet  over  dit  water  kon  trekken -)  //  althans  [:]  toen  Otto  deze  veld-tocht  ondernam .

____________

Johann  Wilhelm  Franz  Freyherrn  von  Krohne   • Dacnnemarks  bestacndige  Unabhacngigkeit ,  oder  grucndlicher  Beweis ,  daß  Dacnnemark  niemals  dem  Deutschen  Reiche  unterwucrfig  oder  zinsbar  gewesen  sey .  [ Hamburg :  (gedruckt  bey)  Miachael  Christian  Bock .  1777 ] ;  bz.  95 ~ 96 ] .

¶  [het  teken  c  geeft  hier  een  um-laut  weer ,  zoals  dat  in  de  18-de  eeuw  in  Duitsland  gangbaar  was ;   dus ,  staat  voor  de  trema  ( “dubbele  puntjes”  boven  een  vocaal ) :  bij-v.  ac  =  ä ;  ec  =  ë ,  &c. .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: