(0023)   Leave a comment

OttensundFaroStretto  di  Ottone ;

Uit  de  engelse  literatuur  wordt  niet  meteen  duidelijk ,  of  de  beide  vuur-torens  in  Dover  tijdens  de  heerschappij  van  de  Romeinen  ook  werkelijk  Pharos  hebben  geheten .

Anders  gezegd  [:]   tot  hoe-ver  noordelijk  dit  woord   pharos   zich  heeft  uitgebreid  en  hoe  dat  proces  verlopen  is  //  zijn  wij  nog  niets  wijzer  geworden .

Onverwacht  blijkt  echter ,  dat  er  een  vaar-water  is  geweest  die  dezelfde  naam  droeg  als  de  Faro  (di  Messina) ,  zèèr  ver  noordelijk  //  doch  weliswaar  uit  een  italiaanse  bron :

«  in  linguaggio  loro  Ottensund ,  cioè  Faro ,  &  Stretto  di  Ottone . »

Om  te  begrijpen  welk  water  met  deze  benamingen  bedoeld  wordt  //  zullen  we  de  gehele  context  waarin  dit  tekst- fragment  optreedt ,  moeten  aanhalen .

Als  de  “markies”  (mark-graaf)  komt  te  overlijden  die  in  [it.]  Ideba  ( = Hedeby ;  nabij  Schleswig  /  Sleeswijk )  zetelt  //  breekt  er  een  opstand  uit ,  waarop  de  koning  van  “Germanië”  (- bij  name  Otto -)  met  een  leger  verschijnt  om  zijn  gezag  te  herstellen .

« Laqual  cosa  premendo  molto  al  Re  de  Germani ,  &  massime  per  la  uera  religione ,  che  cominciaua  di  gia  a  spargersi  in  quel  paese ;  era  uenuto  con  grande  esercito ,  a  ricuperare  il  perduto  stato ,  &  a  uendicare  la  morte  de’  suoi :  &  per  questo  correndo ,  &  predando  tutta  quella  lunghezza  di  terra  ferma ,  che  si  distende  circa  /bz.142/  a  cento  &  sessanta  miglia  nella  marina ,  impadronendosi  d’ ogni  cosa ,  no<n>  trouando  riscontro  da  ritardarlo ,  si  era  condotto  sino  a  la  estrema  punta  di  Iutia ,  doue  il  mare  la  diuide  da  la  Noruegia ,  doue  per  memoria  di  questo  fatto ,  lanciò  (dicono)  in  mare  una  partigianetta  che  haueua  in  mano :  per  ilche  si  è  poi  sempre  chiamato  quiui ,  in  linguaggio  loro  Ottensund ,  cioè  Faro ,  &  Stretto  di  Ottone . »

Pierfrancesco  Giambullari ( 1566 :  141 ~ 142 )

Het  is  enigszins  raar ,  dat  de  overwonnenen  (Denen)  in  hun  eigen  taal   (- in  linguaggio  loro -)  de  zee-straat  vernoemen  naar  hun  overwinnaar  Otto [:]  Ottensund  (!) .

Volgens  de  omschrijving  van   Pier-francesco  Giambullari  ( 1495 ~ 1555 )  zou  Otto  met  zijn  leger  helemaal  naar  de  noord-punt  van  Jut-land  (Iutia)  getrokken  zijn .   Van-af  dat  punt ,  waar  het  water  Jut-land  scheidt  van  Noorwegen  ging  het  [:]  Faro  (di  Ottone)  en  Stretto  di  Ottone  heten   (- dat  wij  nu  Katte-gat  noemen  en  uitkomt  in  (onder-andere)  de/het  Sont  [ caveat ,  vide  infra  (0024) ] -) .   Maar  let-wel [:]  dat  zijn  italiaanse  benamingen  zoals  Giambullari  die  kent  .

Interessant  zou  nu  zijn  om  te  weten  hoe  Giambullari  aan  die  naam  Faro  komt .

____________

Pierfrancesco  Giambvllar  i • Historia  dell’  Europa .  [800 ~ 913] .   [ Venetia :  (Appresso)  Francesco  Senese .  1566 ] ;  bz. 141 ~ 142 ]

Advertisements

Posted March 21, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: