(0022)   Leave a comment

Bredenstone ;    Devil ’s  Drop ;   Caesar ’s  Altar .

 

Die  eerst-genoemde  naam  is  degene  die  door  Lambarde  gegeven  is  aan  de  andere  (westelijke)  pharos  van  Dover :

 « There  stendeth  yet ,  upon  the  high  cliffe ,  betweene  the  Towne  and  the  Peere  (as  it  were)  not  farre  from  that  place  which  was  the  house  of  Templars ,  some  remaine  of  a  Tower ,  now  called  Bredenstone ,  which  had  beene ,  both  a  Pharos  for  comfort  of  Saylors ,  and  also  a   προφυλακή   (or  watch  house) ,  for  the  defence  of  the  inhabitants . »

(- geciteerd  naar  REM  Wheeler  (1929 : 40) :   Lambarde   • Perambulation  of  Kent .  (1596 : 158 ;  1701 : 163 ) -)

Er  stond  dus  op  de  klif  tussen  de  stad  en  de  pier   – niet  ver  van-daan ,  waar  het  huis  van  de  Tempeliers   (- ¿ een  type  kerk-gebouw ? -)  ooit  stond –   enig  overblijfsel  van  een  vuur-toren  (pharos) ,  ten  gerieve  van  “zeilers”  (zeelieden) ,  en  was  tegelijk  een   προφυλακή   (uitkijk-post)  ter  bescherming  van  de  inwoners  van  de  stad .

(…)  Camden  kent  voor  deze  gewezen  vuur-toren  ook  een  andere  naam   (- na  eerst  de  Doverse  kasteel-vesting  behandeld  te  hebben -) :

« On  the  other  cliff  …  there  are  remains  of  a  very  ancient  structure .   For  some  unknown  reason ,  it  has  been  called   Caesars  Altar ;   but  John  Twyne  of  Canterbury ,  a  learned  old  man  who  in  his  youth  saw  it  to  a  large  extent  intact ,  has  assured  me  that  it  was  a  Pharos  for  a  beacon  to  assist  nocturnal  navigation . »

(- geciteerd  naar  REM  Wheeler  (1929 : 40) :  Camden   • Britannia  (1607 :  243) -) .

De  hier  vermelde  naam   – Caesars  Altar –   suggereert  een  kerkelijk  verband .   En  even  opvallend [:]  ook  stond  er  in  de  nabije  omgeving  een  (soort ?)  kerk-gebouw .   De  her-interpretatie  als  een  “altaar”  kan  erop  wijzen ,  dat  die  vuur-toren  op  een  gegeven  moment  ook  als  zodanig  gebruikt  werd [:]   of  men  voor  de  scheep-vaart  de  “toren  liet  branden”  of  een  ander  soort  “brand-offer”  bracht  //  maakt  qua  effect  weinig  verschil  (- immers ,  een  vuur-“offer”  /  brand-offer  is  in  beide  gevallen  van  verre  zichtbaar -) .

Overblijfselen  van  deze  vuur-toren  werden  herontdekt  in  1861 ,  waar   William Clayton  verslag  van  deed  tijdens  de  vergadering  (10  januari  1862)  van  het  (engelse)  archeologise  instituut  (Archaeological  Institute)

Eerder-al  was  men  resten  tegen-gekomen  toen  men  fortificaties  op  deze  heuvel  aanlegden  in  1806 ,  en  waarbij  ook  de  vind-plaats  (site)  van  een  “tempel”   – een  kerk  van  de  Tempeliers –  werd  terug-gevonden .   Deze  “tempel-kerk”  (- althans  wat  er  nog  van  resteerde -)   werd  in  1854  door  Col.  [kolonel]  Fitzherbert  Grant  vrij-gelegd .

Op  de  Western  Heights  waren  de  overblijfselen  van  de  vuur-toren  bedolven  geraakt  onder  kalk  en  aarde  die  men  had  uitgegraven  bij  de  aanleg  van  singels  voor  de  bastions  //  maar  bij  het  aanleggen  van  de  fundamenten  voor  barakken  kwam  de  basis  (the  platform)  van  de  vuur-toren  weer  te-voorschijn  welke  hexagonaal (!)  van  vorm  was .   De  lengte-in-totaal  van  de  rest  was  20  “feet”  (- meer  dan  6 m. -) ;   het  was  vooral  een  klomp  aanèèn-geklitte  muur-rest .   Zij  werd  direkt  verwijderd  (- er  zat  haast  achter  de  werkzaamheden  //  want  men  was  bevreesd  voor  een  inval  door  Fransen  [napoleontise  tijd] -) .   En  een  deel  ervan  heeft  men  hergebruikt  bij  de  aanleg  van  een  kazemat.   (- zie  een  foto  ervan  in :  Wheeler  (1929 :  plaat  13  [tegenover  bz. 45] -) .

Bij  de  opgraving  van  1861  werd  het  metsel-werk  omschreven  als  [:]

« of  a  very  hard  reddish  concrete ,  and  flint ,  and  Kentish  rag-stone ,  with  tiles  placed  in  it  longitudinally . »

Edward  Knocker  (1862 :  bz. 48 [~ 51] )

Maar  men  was  niet  dieper  met  uitgraven  gegaan  dan  ± 12  (engelse)  voet .   En  men  concludeerde  dat  het  “platform”  hexagonaal  (zes-zijdig) (! ?)  was

« corresponing  with  the  pharos  in  the  castle  as  originally  constructed ,  and  the  width  of  the  front  side  of  the  hexagon  to  be  about  twelve  or  fourteen  feet . »

overèèn-stemmend  met  hoe  de   pharos  nabij  het  kasteel  geconstrueerd  was  (?)  //  maar  het  merkwaardige  is ,  dat  dìè  vuur-toren  in  de  basis  octagonaal  (acht-zijdig)  is .

Hasted ,  « The  Historian  of  Kent » ,   – dè  geschied-vorser  van  Kent ,  zoals  W  Clayton  hem  aanduidt –  //  noemt  de  heuvel  waar  deze  vuur-toren  op  staat [:]   Bredenstone  Hill ;   de-welke  behoorde  tot  de  “lordship  of  Bredon” ,  vallend  binnen  de  “vrijheid  van  Dover” ;  en  dat  het  ooit  toe-behoorde  aan  de  “commanderij  van  Swynfield ” .

 

Dat-laatste  suggereert  een  verband  met  de  tempel-ridders  die  op  deze  heuvel  ook  een  kerk  hadden .   De  fundamenten  ervan  zijn  goed  zichtbaar [:]

[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar_Church,_Dover ]

Het  bizondere  van  deze  kerk  is  de  typisch  ronde  vorm  van  het  “schip” .   Het  kenmerkt  “tempel-kerken”  die  door  Tempeliers  zijn  gesticht  en  deze  vorm  hadden ,  als  reminiscentie  aan  de  Geboorte-kerk  te  Jeruzalem .   Daarbij  moet  men  wel  bedenken ,  dat  na  de  terug-verovering  van  Jeruzalem  door  Saladdin  het  “christelijke  element”  geheel  uitgebannen  werd  (- PS.  dat  is  een  understatement -) .

De  Tempeliers  hadden  in  Engeland  veel  invloed  en  daarvan  getuigt  heden-ten-dage  nog  hun  hoofd-kerk  in  London :   de  Tempel-kerk  ( oftewel  de  Temple Church ) [:]

[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Church ] .

Nu  is  het  bizondere ,  dat  tijdens  die  sessie  van  het  “engelse  archeologise  instituut”  ( 10  janauari  1862 )  George  Petrie  (uit  Kirkwall)  (- en  tevens  corresponderend  lid  van  dat  instituut -)  aandacht  vroeg  voor  de  resten  van  een  “ronde  kerk”  (circular  church)  te  Orphir  op  Orkney(-eiland)  //  maar  van  enig  (mogelijk)  verband  met  de  Tempeliers  wordt  in  het  verslag  van  deze  sessie  geen  gewag  gemaakt ;  er  slechts  op  gewezen ,  dat  dit  het  enig-bekende  voorbeeld  is  in  “Noord-Britannië”  (North  Britain) .   Op  het  relaas  van  Petrie  kwam  een  reactie  van  (mister)  Tite ,  die  zei ,  dat  hij  niet  zo  lang  geleden  èèn  van  de  meest  interessante  kerken  van  dit  type  bezocht  had  in  Northampton [:]  de  Round  Church  (ronde  kerk) ;   welke ,  na  lange-tijd  verwaarloosd  geweest  te  zijn ,  gerestaureerd  zou  gaan  worden  door  (mister)  Gilbert  Scott ;  welke  tegelijk  zou  dienen  als  een  nagedachtenis  aan  de  Markies  van  Northampton ,  die  voorheen  president  was  geweest  van  dat  instituut .

.¿ Waarom  zo  uitvoerig  hier-over ?

Bij  de  ene   pharos   (bij  de  Dover-vesting)  staat  “kort  bij”  een  kerk  (St. Mary-in-Castro -)   //   terwijl  dat  bij  de  andere  even-zo  het  geval  is  (geweest) [:]  een  “tempel-kerk” .   Bij  de  ene  is  de  pharos  voor  een  deel  overeind  gebleven  //  terwijl  de  andere  “omver-gevallen”  is .   Over  hoe  en  wanneer  dat  dan  gebeurd  zou  zijn  //  heb  ik  geen  info .

Wel  is  bekend ,  dat  de  Tempeliers  volledig  uit  de  gratie  zijn  geraakt  (“bij  koning  en  paus”)  en  hun  bezittingen  geconfiskeerd  werden .

Als  de  vuur-toren  zowel  bekend  stond  als  “ Caesar’s  Altaar ”  en  (later)  als  “duivels-dropping”  [ van  iets ,  wat  naar  beneden  is  komen  vallen ]  “van  mortel”  (Devil s  Drop  of Mortar)   //  ¿ zou  dan  die  laatste  naam  verband  kunnen  houden  met  de  [in  latere  tijd]  als  duivels  vergeleken  Tempeliers ?

____________

Edward  Knocker   • An  account  of  the  Grand  Court  of  Shepway ,  holden  on  the  Bredenstone  Hill  at  Dover   [ London :  John  Russell  Smith .  1862 ] ;  bz. 48 [~ 51]

[ → https://books.google.nl/books?id=gd4HAAAAQAAJ ]

[ → https://books.google.nl/books?id=gd4HAAAAQAAJ ]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: