(0021)   Leave a comment

Pharos  (van  Dover)

 

Onder  deze  naam  staat  de  voormalige  Romeinse  vuur-toren  bekend  die  boven  de  Witte  Klif  staat  in  Dover .

Helemaal  juist  is  dat  niet  //  want  er  stonden  er   twee  (!) [:]  een  westelijke  en  een  oostelijke ;  de  ene  (- de  westelijke -)  op  de  “Westerhoogten”  (Western  Heights)  en  de  ander  op  het  terrein  van  de  burcht  van  Dover  (Dover  Castle)  naast  een  kerk  (- St. Mary-in-Castro -) .   De  locatie  van  die  betreffende  kerk  is  zeer  opmerkelijk  en  houdt   – mijns  inziens –   direct  verband  met  haar  functie  en  de  overdrachtelijke  betekenis  van  een  vuur-toren [:]   een  licht  in  het  donker  om  “verdwaalden”  “op  koers  te  houden”  en  richting  te  geven   (- […]  is  als  een  licht  in  de  duisternis -) .

[ → http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/St_Mary_in_Castro2.jpg ] .

Over  wanneer  beide  vuur-torens  gebouwd  zijn  //  is  veel  onduidelijkheid .   Het  kan  zijn ,  dat  zij  al  spoedig  na  de  invasie  (- van  43 AD -)  door  de  Romeinen  werd  opgericht  //  maar  even-zo-goed  ook  later .   Bekend  is ,  dat  er ook  nadien  nog  heel-wat  aan  verbouwd  is  geweest   (– ,  dat  deels te  maken  heeft  met  de  verschillende  functies  die  eraan  gegeven  werd :   klokke-toren  voor  de  naast-gelegen  kerk ;   opslag(- “silo”)  voor  buskruit ,  wacht-toren  (&c.) –) .

Mijn  indruk  is ,  dat  èèn  van  de  kanten  die  naar  zee  gericht  is  //  het  meeste  van  het  originele  uiterlijk  van  een  romeinse  vuur-toren  bewaard  heeft .

Boven  een  octogonale  basis   – waar  de  originele (?)  buitenste  stenen  bekleding  nog  zichtbaar  is –   zijn  4  lagen  te  onderscheiden  (- hier  aangegeven  door  4  verticale  balken -) ,  waarvan  3  met  dicht-gemestelde  “kijk-gaten” .   Per  “geleding”  springt  de  muur  een  stukje  in [:]

Rare view of the 1st Century Roman Pharos, Dover Castle, Kent, UK

De  bovenste  verdieping   – quasi  een  “bel-etage” –   heeft  ooit dienst  gedaan  als  klokke-toren  (- voor  de  ernaast  gelegen  kerk -) ;   dus  als een  soort  (vrij-staande)  campanile .   Vandaar  dat  de  structuur  van  de  “top”  van  de   pharos  hier  geheel  te-niet  is  gedaan .   Voor  het  eerst  wordt  van  klokken  melding  gemaakt  om  in  deze  toren  geplaatst  te  worden  (- voor  zover  nu  bekend -)  in  1252 ;   gegoten  in  Caterbury .

[ → http://www.dovermuseum.co.uk/Information-Resources/The-Collection/Roman-Pharos-Prints.aspx ]

Mortimer  Wheeler  [- REM  Wheeler -]  ( 1890 ~ 1976 )  beschrijft  “de  toren”  als  volgt  (bz. 31):

« Beneath  the  medieval  storey  the  Roman  tower  remains  to  a  height  of  43  feet ,  and  is  divided  into  four  stages . »

Van  de  eigenlijke  vuur-toren  is  dus  43  voet  (- 1  foot  =  0,3048  meter -)   – derhalve  ± 13  meter  in  hoogte –   “min-of-meer”  bewaard  gebleven .

Per  etage  klimt  de  toren  staps-gewijs  omhoog   – telkens  ingesprongen  met  30  cm.  (- aan  alle  zijden (!) -) – ,  waardoor  de  toren  naar  boven  toe   – als  een  soort  “telescoop” –   steeds  smaller  wordt .

Wheeler  gaat  ervan  uit  dat  er  in  totaal  8  geledingen  (etages)  waren  met   daar boven-op  een  borst-wering  (parapet)  (- alwaar  een  vuur  gestoken  kon  worden -)  en  komt  dan  uit  op  een  totale  hoogte  van  ongeveer  80  [engelse]  voet  ( =  ± 24  meter ) .

Zijn  reconstructie-tekening  (zie  bz. 32)  oogt   – naar  ik  meen –   betrouwbaar  //  maar  het  lijkt  mij ,  dat  de  achtste  etage  een  maatje  kleiner  geweest  moet  zijn  (- of  althans  zeker  niet  groter  [qua  omvang]  dan  de  7-de  laag -) .   En  hoewel  Wheeler  die  balustrade  niet  heeft  ingetekend  //  kom  ik  toch  op  een  enigszins  hogere  vuur-toren  uit  (- en  schat  hem  in  hoogte  uit  te  komen  op  tussen  zo’n  25 ~ 30  m. ;   met  eventueel  een  9-de  en/of  ook  een  10-de  laag -) .   Belangrijk  is ,  dat  elke  etage  van  een  “kijk-gat”  is  voor-zien .   En  even  opvallend  is ,  dat  ook  elke  etage  doorsneden  wordt  met  een  tichel-laag .

Voor  het  verslag   van REM  Wheeler   • The  Roman  lighthouses  at  Dover  (1929) ;   zie

[ → http://archaeologydataservice.ac.uk/myads/copyrights?from=2f6172636869766544532f61726368697665446f776e6c6f61643f743d617263682d313133322d312f64697373656d696e6174696f6e2f7064662f3038362f3038365f3032395f3034362e706466 ]

Er  is  ook  een  andere  mening ,  die  zegt  dat  de  vuur-toren  een  konise  vorm  had .   Zij  wordt  gepropageerd  door  Kevin  Booth  (- “The  Roman  Pharos  at  Dover    Castle.” English   Heritage  Historical  Review  2013;  2(1),  8-21. -) .

[ →  noot  16   op de  web-zij  van  English  Heritage  bij  “meer informatie” :

http://www.pastscape.org.uk/hob.aspx?hob_id=467772 ]

De   datering van  het  object  is  een  lang-lopend  vraagstuk .

Het  meest  waarschijnlijke  acht  ik ,  dat  het  gelijktijdig  met  de  marine-haven  is  opgetrokken  //  ervan-uitgaande ,  dat  zij  in  de  eerste  plaats  een  militaire  functie  had  (- om  oorlogs-schepen  onder  “alle”  omstandigheden  de  marine-haven  voor  de   Classis  Britannica   [Britannise  vloot]  binnen  te  loodsen –) .   Dus  ergens  tussen  130 ~ 150 AD .

Zie  ook [:]

[ → http://doveruk.blogspot.nl/2011/11/saxon-church-and-roman-pharos-on.html ]

Advertisements

Posted February 23, 2015 by arvteg in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: