(0013)   Leave a comment

Farao

 

Onder  dit  nummer  een  nieuwe  aflevering  van  deze  blog  te  verzorgen  //  is  lastig .   Daarom  onderbreek  ik  de  reeks  enigszins  en  kies  voor  een  woord / naam  dat   – naar  ik  meen –   wel  in  dit  rijtje  past  //  maar  tegelijk  ook  een  buiten-beentje  is   (- want  geen  geo-grafise  naam -)  [:]   farao ,   de  egyptise  potentaat / dictator  die  in  de  Bijbel  het  toon-beeld  is  van  “het  kwaad” .

¿ Waarom  hoort  hij  hier  thuis ?

Dat  is  van-wege  het  (door  mij)  vermoede  verband  met  φαρος  ( pharos  /=/  faros ) .

Ik  zal  vast  niet  de  eerste  zijn ,  die  de  (mogelijke)  connexie  tussen  beide  heeft  opgemerkt  //  maar  opmerkelijk  is  wel ,  dat  deze  ziens-wijze  als  ondeugdelijk  wordt  afgeschilderd  (- want  blijft  onvermeld -) .

De  (interne)  spanning  die  de  wiki-pagina’s  opleveren  //  laat  zich  mooi  illustreren  aan  de  hand  van  de  nederlandse  tekst-versie .   Daar  valt  te  lezen 

[ → http://nl.wikipedia.org/wiki/Farao ] :

« Farao  is  de  titel  die  wordt  gebruikt  om  koningen  of  koninginnen  (met  goddelijke  status)  van  Boven en Beneden-Egypte  vanaf  ongeveer  1500  voor  Chr.  aan  te  geven.   De  term  is  afgeleid  van  de  woorden  per aa,  hetgeen  Groot  Huis  ofwel  paleis  betekent.   De  ‘per’  was  oorspronkelijk  het  domein  rondom  de  tempel  en  kon  tienduizend  hectare  of  meer  beslaan.

( … )

De  Egyptenaren  zelf  noemden  hun  koning  of  koningin  meestal  n.sut  (nesoet  vert.  koning).   In  de  late  tijd  werd  het  woord  paleis  (per ‘aa)  soms  overdrachtelijk  gebruikt,  zoals  men  ook  nu  bijvoorbeeld  het  Witte  Huis  zegt  als  men  de  Amerikaanse  president  (en  zijn  staf)  bedoelt.   Het  werd  in  het  algemeen  niet  door  Egyptenaren  zelf  gebruikt. »

Dus  men  gaat  uit  van  een  [oorspronkelijke]  betekenis  ( groot huis / paleis )  //  maar  de  term  zelf  werd  door  de  Egyptenaren  (in  het  algemeen)  niet  voor  hun  farao’s  gebruikt  (!) .

Leest  men  verder  :

« Vanaf  de  12e Dynastie van Egypte  komt  het  woord  in  een  beleefdheidsformule  voor  “Groot  Huis ,  moge  het  leven, welzijn en gezond wezen“,  maar  opnieuw  enkel  ten  aanzien  van  het  koninklijk  paleis  en  niet  de  persoon . »

« De  vroegste  gelegenheid  waar  pr-`3  als  specifiek  gericht  tot  de  mannelijke  bewindvoerder  wordt  gebruikt  is  een  brief  aan  Amenhotep IV  (Akhenaten ,  die  circa  1353 – 1336  v.Chr.  heerste),  gericht  aan  ‘Farao,  alle  leven,  welzijn  en  gezondheid!.[4] »

Op  de  engelse  web-zij  kan  men  hetzelfde  lezen  (- alleen  uitgebreider -)

[ .→ http://en.wikipedia.org/wiki/Pharaoh ] .

Nu  kennen  de  meesten  van  ons  de  titel  farao  uit  het  Oude  Testament .   Duikt  men  in  de  ontstaans-geschiedenis  van  dit  “geschrift”  //  komt  men  uit  in  een  minstens  even  ingewikkelde  receptie-geschiedenis  als  de  “homerise  teksten” .   En  hier  geldt  even-zo-goed  ( als  daar )  een  pas-op-de-plaats :  pas-op  ( caveat )  [!]  u  nadert  een  taal-historisch  moeras  (- ¿ waar  kan  ik  (veilig)  staan  en  waar  niet ;  en  hoe  kom  ik  er  (veilig)  door-heen ? -) .

Iets  van  deze  problematiek  klinkt  door  op  de  engelse  web-pagina :

« By  this  time,  the  Late Egyptian  word  is  reconstructed  to  have  been  pronounced  *par-ʕoʔ  whence  comes  Ancient Greek  φαραώ  pharaō  and  then  Late Latin  pharaō. »

En  komt  iets  van  het  knel-punt  aan  het  licht :

¿ hoe  kom  ik  van  een  woord  in  het  Oude  Testament  naar  de  reële  [ historise ]  egyptise  wereld ?

Men  gaat  er  blijkbaar  vanuit ,  dat  een  “oud-grieks”  woord  een  “laat-egyptisch”  woord  (- dat  zus-of-zo  werd  uitgesproken -)  “zijn  plaats”  heeft  “ingenomen” .   Gesubstitueerd  zal  ik  maar  zeggen .

Maar  feitelijk  (her)kennen  we  het  woord  als  “iets  oud-grieks”  (- aldus  de  engels-talige  wiki-pagina -) .

¿ Valt  het  u  ook  op  dat  men  meer  in  algemeenheden  gaat  schrijven  //  dan  specifiek  aan  te  geven :   ¿ welk  grieks ?   en   ¿ hoe  is  dat  proces  verlopen ?

Een  duidelijkere  aanwijzing  krijgen  we  op  [:]

[ → http://en.wikipedia.org/wiki/Siamun ]

Hier  wordt  gesteld  dat  deze  farao  ( Siamun )  als  eerste  de  titel  van  farao  kreeg  toebedeeld  in  direkte  connexie  met  zijn  functie  als  koning .   Voordien  had  het   woord   pharaoh  (sic !)  alleen  betrekking  op  zijn  “hof-houding” .

En  eindelijk  krijgen  we  een  tekst-bron  aangereikt ,  waarop  men  deze  mening  baseert :   de  Annalen  van  de  priesters  van  Amon   (- gevonden  te  Karnak -) .   Het  betreft  een  inscriptie  (- fragment  3B -) .

Deze  Annalen  werden  voor  het  eerst  gepubliceerd  door  Georges  Legrain  ( 1865 ~ 1917 )  en  zijn  opnieuw  tegen  het  licht  gezien  door  Jean-Marie  Kruchten ;   zie  daarvoor  als  hors d’ oeuvre / appetizer / voorafje :

[ → https://books.google.nl/books?id=NLkgM6j0BvoC ]

Dan-nog  blijft  de  vraag

¿ hoe  is  de  verhouding  tussen  dat  egyptise  woord  (- vermeld  in  die  annalen  van  de  priesters  van  Amon -)  en  het  grieks  Φαραω ?

Vgl.  [ → http://en.wiktionary.org/wiki/pr_%CB%A43 ]

Op  de  engelse  wikipedia  noemen  “ze”  dat  griekse  woord  “oud-grieks”  //  maar  ècht  oud  kan  het  niet  zijn  van-wege  de  ω  [!] .   Deze  letter  is  pas   in  een  later  stadium   aan  het  “griekse”  αβ  ( =  alfa-bet(h) )   toegevoegd .

En  men  bedenke

(- zoals  te  lezen  is  op  [ → http://en.wikipedia.org/wiki/Omega ] -)  [:]

The  modern  lowercase  shape  goes  back   to  the  uncial  form  ,  a  form  that  developed  during  the  3rd  century  BC  in  ancient  handwriting  on  papyrus ,  from  a  flattened-out  form  of  the  letter  ()  that  had  its  edges  curved  even  further  upward.[4]

De  [kleine-letter]  unciaal  (– waaruit  de  ω  [ ō-mega ]  ontstaan  is –)   kwam  pas  gedurende  de  3-de  eeuw  in  roulatie ,  toen  er  op  papyrus  werd  geschreven  (!!!) .

Het  is  dus  van  het  grootste  belang  òòk  de  oudste  vermeldingen  voor  φαραω  (  /=/  pharaō )  te  verzamelen  //  opdat  de  vergelijking  even-waardiger  gemaakt  kan  worden .

¿ Heeft  “het  grieks”  werkelijk  een  egyptise  term  overgenomen  (?)  of  heeft  men  “binnen  zijn  eigen  taal”  (de  griekse)  naar  een  redelijk  equivalent–alternatief  gezocht  die  als  titel-aanduiding  voor  de  egyptise  “troon-houder”  (farao)  kon  dienen ?   Het  is  dan  mogelijk ,   dat  grieks-taligen  een  connexie  gelegd  hebben  met  φαρος  ( /=/  pharos )  die  als  licht-drager  als  even-beeld  voor  een  farao  kon  gelden ;   daarmee  tegelijkertijd  uitdrukking  gevende  aan  het  feit ,  dat  de  farao  zich  als  (zonne-)god  afficheerde  (- en  het  griekse  woord  hoeft  zelfs  helemaal  niet  in  de  egyptise  taal  geworteld  te  zijn  (!!!)   [als  woord]   (– maar  moet  wel  de  “betekenis overdragen” –)   -) .

Advertisements

Posted January 14, 2015 by arvteg in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: