(0010)   Leave a comment

Île  de  Pharos

 

Zo  heet  op  z’n  frans  het  (vroegere)  eiland  waarop  de  vuur-toren  van  Alexandrië  ( Pharos  van  Alexandrië )  was  gebouwd .

[ → http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Pharos ]

Op  die  web-zij  staat  ook  dat  het  [franse]  woord  phare  voor  ( vuur-toren )  zijn  oorsprong  vindt  in  de  naam  van  dat  eiland .

Eigenlijk  is  dat  niet  zo  logisch  //  want  waarom  zou  dat  eiland  “Vuur-toren[-eiland]”  hebben  geheten ,  toen  er  nog   geen  vuur-toren  op  stond  (?) .

[– Mààr   – zou  je  kunnen  redeneren – :   dat  eiland  zou  ook  een  andere  betekenis  gehad  kunnen  hebben .   (- welke  dat  zou  zijn  //  wordt  echter  niet  aangegeven -) . ]

Deze  bevreemdende  (franse)  ziens-wijze  op   [– de  franse  versie  van –]  wikipedia  vindt  mogelijk  zijn  grondslag  in  een  opmerking  van  Bernard  de  Montfaucon  (1655 ~ 1741) :

« Cette  Tour  prit  bientôt  le  nom  de  l’isle :   on  l’appella  le  Phare . »

Hij  vervolgt  dan  met  hèn  de  les  te  lezen  die  een  etymologie  uit  het  grieks  voorstaan ;   met  name  Isaac  Vossius  (1618 ~ 1689)  moet  het  dan  ontgelden :

« Que  des  gens  qui  ne  lisoient  pas  les  Auteurs  Grecs  se  soient  ainsi  exercez   inutilement  à  tirer  ces  étymologies ,  cela  est  encore  moins  surprenant  que  de  voir  Isaac  Vossius  qui  lisoit  Homere ,  chercher  dans  la  langue  Greque  l’origine  de  Pharos ,  de  φαίνειν ,  luire ,  dit-il ,  vient  φωνερὸς  de  φανερὸς  φάρος ;  d’Homere ,  qui  dit :   [ … ] .

L’Isle  s’appelloit  donc  Φάρος  sept  ou  huit  cens  ans  avant  qu’il  y  eut  ni  tour  ni  fanal .   Cela  fait  voir  que  ces  étymologistes  de  profession ,  tirent  quelquefois  des  étymologies  sans  consulter  la  raison .

Il  est  donc  certain  à  n’en  pas  douter ,  que  le  Phare  d’ Alexandre  a  pris  le  nom  de  l’ Isle  de  Pharos .   Ce  nom  Egyptien  devint  depuis  appellatif :   on  appella  cette  Tour  le  Phare  d’ Alexandrie .  »

[De  Montfaucon  schrijft : ]   Zelfs  Isaac  Vossius  die  Homeros  heeft  gelezen ,  zoekt  zijn  verklaring  voor  Pharos  in  het  grieks  //  terwijl  hij  had  moeten  weten   – al-lezende  in  “zijn  Homeros” –   dat  “Homeros”  er  al  over  geschreven  had .

De  bewering  van  De  Montfaucon   – als  zou  het  eiland  al  700  à  800  jaar  eerder ,  vòòr  dat  er  op  het  eiland  sprake  was  van  een  vuur-toren  //  al   Φάρος   (Pharos)  geheten  zou  hebben –   is  echter  een  onbewezene  (bewering / stelling) .   Sterker  nog :  een  haast  onmogelijk  “feiten-dogma” [:]   ¿ Hoe-zo  zou  een  Egyptisch  eiland  ± 800  –  1000  v.Chr.  een  Griekse  naam  (Pharos)  gedragen  hebben ?

De  Montfaucon  redeneert  juist  tegen-draads :   hij  gaat  er  inderdaad  van-uit  dat  Pharos  een  egyptise  naam  was  (- zich  baserend  “op  Homeros” -)  (!) .

In  een  nederlandse  vertaling  luidt  de  passage  (- waar  De  Montfaucon  aan  refereert -) :

« [Menelaos :]   Een  eiland  ligt  daar  in  de  bruisende  zee ,  voor  de  mond  van  de  Nijl   – de  mensen  noemen  het  Pharos –   zover  uit  de  kust ,  als  een  schip  de  hele  dag  vaart ,  wanneer  een  fluitende  wind  in  de  rug  blaast . »

* [Homerus]   • Odyssee .   (vrtl.  MA  Schwartz)   [ Amsterdam :  Atheneum – Polak  &  Van  Gennep .  [2004] ;  boek 4  (bz. 65) .

En  hier  vinden  we  èèn  van  de  thema’s  waar  een  naam-kundige  (- en  meer  algemeen :  een  taal-kundige -)  zijn  licht  over  moet  laten  schijnen :

¿ in  welke  taal  vindt  een  bepaalde  geografise  naam  zijn  oorsprong ?

En  ook :

¿ Wat  zijn  de  oudste  optekeningen  die  wij  voor  een  geografise  naam  hebben ?

En  hier  specifiek :

¿ Hoe  moeten  wij  “Homeros”  beoordelen ?

Qua  tekst-inhoud  verwijst  het  ontegenzeggelijk  naar  “lang  vervlogen  tijden”  (- de  Myceens-Cycladise  cultuur -)  //  ¿ maar  zit  er  in  de  tekst  niet-ook  andere  materie  ingevlochten ?

De  receptie-geschiedenis  van  “Homeros”  is  een  uiterst complexe  en  [is]  (waarschijnlijk)  niet  van  tijds-gebonden  invoegingen  (interpolaties)  en  weglatingen  gevrijwaard   (- //  want  immers  het  “nationale  epos  van  de  Grieken”  //  terwijl  het  dat  oorspronkelijk  niet  was (!) -) .   Het  heeft  allerlei  “deuken”  opgelopen  tijdens  zijn  tijd-reis  naar  het  heden .   Van  de  verschillende  tekst-redacties  is  ons  iets  uit  historise  bron bekend  //  maar  veel-te-weinig  in-concreto   [ om  bij  “de  bron”  /  “verschillende  bronnen” (!)  te  geraken ] .   Dus  voor  “Homeros”  geldt  in  het  algemeen  een  groot  stop-teken :   caveat ;   pas-op (!) :   u  betreedt  glibberig  terrein  [ in  het  geval ,  dat  men  deze  bron  wil  gebruiken  voor  naam-kundig  bewijs  //  want :   ¿ van  wanneer  dateert  de  tekst-overlevering ?  ] .

____________

Bernard  de  Montfaucon   • Supplement  au  livre  de  l’ Antiquité  expliquée ;   deel 4 .   [ Paris : (…) .  1724 ] ;  bz. 128 .

Advertisements

Posted January 5, 2015 by arvteg in Uncategorized

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: