(0006)   Leave a comment

J o h a n n   J a k o b   E g l i   ( 1825 ~ 1896 )

 

Als  men  zich  met  de  historie  van  een  plaats-naam  bezig-houdt  //  moet  men  zich  (wel)  bedenken ,  dat  men  niet  de  eerste  is  die  dat  doet .   Er  is  een  rijke  literatuur  op  dat  terrein  voorradig  en  “de  eigen  mening”  zou  best  wel-eens  eerder  bedacht  kunnen  zijn .  Van  die  literatuur kennis  te  nemen  is  daarom  zeer  aanbevolen .

Tegelijk  doet  men  er  verstandig  aan  er  kritisch  naar  te  kijken  (en  te  lezen) .   Daarbij  onder-andere  bedenkende  [:]  wat  er  allemaal  voor  nieuwe  inzichten  ontstaan  zijn ,  waardoor  die  kennis  gedateerd  kan  zijn  [geworden]  of  juist  niet .   Die  “waarde-beoordeling”  is  zo  eenvoudig  nog  niet  en  is  sterk  afhankelijk  van  de  eigen  kennis  die  men  in  huis  heeft .

Een  zwitser  die  een  hele  verzameling  van  verklaarde  geografise  namen  bij-èèn  heeft  gebracht  (geharkt) ,  is   Johann  Jakob  Egli   in  zijn   • Nomina  Geographica .   Versuch  einer  allgemeinen  geographischen  Onomatologie .   [ Leipzig :  Friedrich  Brandstetter .  1872 ] .

Daarin  vindt  men  een  lexicon  tezamen  met  etymologise  verklaringen  voor  mèèr  dan  17 000  namen .   Dat  is  een  aardig  beginnetje .

Zijn  bedoeling  was  vanuit  die  verzameling  te  komen  tot  een  “algemene  geografise   onomatologie” .

Zo’n  speciaal  woord  (onomatologie)  vraagt  natuurlijk  om  een  verklaring  //  want  (naar  ik  aanneem)  had  hij  daarmee  een  speciale   bedoeling .   [ Dat  is  iets  voor  later ] .

[ → https://archive.org/details/nominageographic00egli ]

[ → https://ia600605.us.archive.org/3/items/nominageographic00egli/nominageographic00egli.pdf ]

[ → http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Egli ]

Het  lexikon  begint  vanaf  bz. 284 +  1 ;  dus  bz. 285 .   Vanaf  daar  wordt  er  een  nieuwe  start  gemaakt  bij  de  bladzij-nummering .

Dit  “deel  II”  geef  ik  als  volgt  aan :   bz. ( I  +  337 )  =  bz. 337  nà  het  eerste  deel .

Daar  kan  men  lezen  over  (Luzern ) .

[– Het  staat  tussen  haakjes  (Luzern)  //  omdat  hij  deze  naam  niet  in  zijn  analyse  verwerkt  heeft  (- welke  hij  in  deel  I  behandelt -)  –] .

Hij  beschouwt  de  etymologie  voor  deze naam  als  (vrij-vertaald)  ondoorzichtig  (unsicher)  //  echter [:]   wijst  er  wel  op ,  dat  de  “water-toren”  van  deze  plaats  als  licht-baken  (voor  de  scheep-vaart)  zou  hebben  gediend  ( lucerna  =  leucht-thurm ) .

¿ Wat  is  dan  de  vooruitgang  in  kennis  die  zwiters  hebben  vergaard  ( “geboekt” )  tussen  1872  en  2005  (treffens  Luzèrn) ?

Advertisements

Posted December 21, 2014 by arvteg in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: