(0004)   Leave a comment

L u z e r n

[over]  de  waarde  van  “eerste-vermelding”

 

De  vermoedelijke  reden  waarom  de  auteur s van  dit  lemma / tref-woord  (- Andres  Kristol  en  Gabrielle  Schmid -)  die  “ouwer-wetse”  verklaring  afwijzen   – maar  dit  niet  zo  nadrukkelijk  vermelden –   //  is ,  dat  de  oudste  optekening  voor  de  plaats  Luzern  [840]  monasterium  Luciaria  luidt  (- en  huns  inziens  een  betrouwbare  vermelding  is -) .

Inderdaad  geldt  als  algemeen  aanvaard  principe  (- onder  naam-kundigen -) ,  dat  men  voor  (juiste)  naams-verklaringen  dient  uit  te  gaan  van  de  oudst-kenbare  vermelding  voor  deze  of  gene  plaats .

Maar  deze  regel  geldt  niet  zondermeer  en  er  zijn  vele  adders  (onder  het  gras) ;  oftewel  caveat-s  (- pas op (!) ’s / kijk-uit ’s -) :

//  want  ¿  hoe  betrouwbaar  is  die  vermelding ?

In  het  lijstje  met  optekeningen  staan  als  eerste  9  (negen)  vermeld :

801-900 (± 1200)  ad  monasterium  Lucernense

801-900 (±1200)  ad  Lucernense  monasterium

840  monasterium  Luciaria

853 (12-de eeuw)  in  quodam  loco ,  qui  Lucerna  ex  antiquitate  est  dictus

[ca.] 1160 (14-de eeuw)  ecclesie  de  Lucerna

1178  plebaniam ,  quam  …  Lucerne  optinuerant

1210  Acta  apud  Lucernam

1210 (kopie) in  loco ,  qui  dicitur  Luceria

1213  Acta  sunt  hec  in  Lucerna

Het  jaar-tal  dat  (…)  [tussen  haakjes]  staat  //  geeft  aan ,  dat  het  om  een  kopie  gaat  uit  zulks  jaar  (- dat  tussen  haakjes  staat -) .

Of  die  vermelding  uit  840  werkelijk  een  originele  oorkonde  betreft  //  lijkt  mij  hoogst  twijfel-achtig .   Met  name  ook  //  omdat  (bijna)  alle  overige  namen  standaard  Lucerna  hebben ,  of  een  variatie  daarop  (- waarbij  de  originelen  uit  1210  en  1213  wat  mij  betreft  even  waarden-vol  zijn  //  omdat  zij  geoorkond  zijn  in  of  nabij  de  stad  zelf -) .

Èn -bovendien  de  4-de  vermelde  (kopie  uit  12-de eeuw)  uitdrukkelijk  zegt ,  dat  de  plaats  al  sinds  oudheid  ( ex  antiquitateLucerna  wordt  genoemd .

Het  lijkt  mij  dus  aan  weinig  twijfel  onderhevig ,  dat  wij  als  oudst-kenbare  (en  bereikbare)  staat-van-vermelding  ons  hebben  te  baseren  op  Lucerna .

Maar  daarmee  hebben  wij  “de  naam  nog  niet  opgelost” .

(wordt  vervolgd)

Advertisements

Posted December 14, 2014 by arvteg in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: